Hjälpmedel:

Kontakt

Du är välkommen att besöka våra förskolor, men vi är tacksamma om du först kontaktar oss. Har du frågor om köplats vänd dig till vår Biträdande förskolechef (se nedan). Du kan även kontakta skolans expedition på tfn 08-587 849 32.

Har du redan barn i vår verksamhet och behöver komma i kontakt med våra avdelningar ring enligt nedan.

Tf biträdande förskolechefer
Anna Sundstedt
Tfn: 08-587 849 41

Madeleine Monder
Madeleine Monder
Tfn: 08-587 850 77

Avdelning Tulpanen, Lindholmen
Tfn: 08-587 849 43

Avdelningarna Krokusen, Lindholmen
Tfn: 08-587 849 61

Avdelning Hyacinten, Lindholmen
Tfn: 08-587 849 44

Avdelning Liljan, Lindholmen
Tfn: 08-587 849 10

Avdelning Ugglan, Röda längan vid skolan
Tfn: 08-587 849 29

Avdelning Skogmusen, Eken
Tfn: 08-587 848 32

Avdelning Ekorren, Eken
Tfn: 08-587 848 76

Avdelning Nötskrikan, Eken
Tfn: 08-587 848 69

Avdelning Skalbaggen, Eken
Tfn: 08-587 848 68

Sidan uppdaterad den 27 april 2017