Hjälpmedel:

Lovisedals förskola

Lovisedals förskola består av tre avdelningar, alla med namn som anknyter till naturen och den fina miljö som vi befinner oss mitt i. Vi har Tallen, Myrstacken och Stubben.

Tallen är avdelningen för våra yngsta barn, Myrstacken och Stubben är för de äldre. På samtliga avdelningar arbetar kunniga och erfarna pedagoger. Vi har minst en förskollärare på varje avdelning.

Vi har sedan starten 2006 arbetat med att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen. Vi har ett gott samarbete med barnens föräldrar bland annat genom ett aktivt föräldraråd. Föräldrarådet består av representanter från alla avdelningar samt två pedagoger. Vi träffas för att stämma av läget i verksamheten eller för att planera för någon av våra traditioner, som till exempel Luciafirande eller vår stora sommarfest.

Lovisedals förskola följer samma ledord som skolan i övrigt:

  • Trygghet
  • Glädje
  • Utveckling

Om barnen är trygga och känner glädje när de kommer till oss finns de goda förutsättningarna som behövs för att alla ska kunna utvecklas efter sin förmåga.

Förskolans läroplan tillsammans med Vallentuna kommuns mål är våra styrdokument som vi arbetar med. Vallentuna kommun följer regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i förskolor och familjedaghem. Syftet är att följa upp målen för förskolan och att ge hjälp och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten.

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2017