Hjälpmedel:

Sjöhästen förskola

Förskolan Sjöhästen arbetar utifrån Läroplanens mål (Lpfö-10). Språkutveckling, matematik, naturkunskap och teknik lägger grunden för den pedagogiska verksamheten. Dokumentation är viktig för att synliggöra läroprocessen och iPad finns på alla avdelningar som stöd för dokumentationen. Förskolan har en egen likabehandlingsplan som revideras varje år och vi arbetar aktivt mot kränkningar och mobbning. För de minsta barnen används tecken som stöd i språkutvecklingen. För oss är det viktigt att varje barn ges möjlighet att utvecklas både som individ och som en del i ett större sammanhang under trygga förhållanden. Vårt motto är "Jag kan".

Förskolan ligger i direkt anslutning till Ekebyskolan. Utevistelsen är en viktig del av verksamheten med lek på gården, utflykter och promenader till närliggande natur, lekparker och samhälle. Sjöhästen har två avdelningar, en avdelning med barn 1-3 år och en avdelning med barn 3-5 år. Verksamheten anpassas efter ålder och mognad.

Sidan uppdaterad den 30 maj 2017