Hjälpmedel:

Språkutvecklande arbetssätt

Barnets språk utvecklas mest de första åren. Vallentunas kommunala förskolor arbetar därför medvetet med att utveckla barnens språk och kommunikation. Det sker i alla sammanhang som rutiner, lek och annan verksamhet under hela dagen. Det lägger grunden till barns läs- och skrivutveckling.

Språk utvecklas i samspel med andra. Våra pedagoger arbetar för att göra förskolan till en trygg plats, där barnen kan knyta an till vuxna och andra barn. Pedagogerna ser barnens behov och intressen, de stimulerar och utmanar dem. Miljön anpassas utifrån vad barnen behöver.

Läsåret 2015-2016 har de kommunala förskolorna tillsammans genomfört en extra språksatsning. All personal har lyssnat på föreläsningar, läst, diskuterat och lärt av varandra.

I vår verksamhet använder vi tecken som stöd i språket med de små barnen. Barnen lär sig snabbt tecken som blir ett stöd i språkutvecklingen. I miljön har vi bokstäver och skrivna ord på saker som stol och bord samt teckenord som stimulerar och får barnen nyfikna till att börja skriva själva. Papper och olika slags pennor finns och barnen gör egna skrivböcker.

Vi har språksamlingar då vi både läser och skriver rim, läser ramsor och sjunger sånger samt pratar om prepositioner, motsatser och begreppsord. I sångerna kan vi också använda tecken som stöd.

Vi läser också böcker och flanosagor för barnen och böcker finns tillgängligt i bokhörnor där barnen gärna sätter sig och läser själva eller för varandra. I vår pussel och spelhörna har vi till exempel magnetbokstäver, rimordsspel och ordmemory.

Sidan uppdaterad den 4 maj 2017