Hjälpmedel:

Videgården förskola

Förskolan Videgården arbetar utifrån Läroplanens mål (Lpfö-10). Språkutveckling, matematik, naturkunskap och teknik lägger grunden för den pedagogiska verksamheten. Dokumentation är viktig för att synliggöra läroprocessen och iPad finns på alla avdelningar som stöd för dokumentationen. Förskolan har en egen likabehandlingsplan som revideras varje år och vi arbetar aktivt mot kränkningar och mobbning. På småbarnsavdelningen används tecken som stöd i språkutvecklingen. För oss är det viktigt att varje barn ges möjlighet att utvecklas både som individ och som en del i ett större sammanhang under trygga förhållanden. Vårt motto är "Jag kan".

Förskolan är centralt belägen, nära kommunikationer, kultur och natur. Närheten till natur och idrottsplats används som en viktig del i verksamheten. Gården inbjuder till lek och rörelse. Pedagogerna arbetar med åldersblandade grupper i teman/projekt men också med aktiviteter som riktar sig enbart till de äldre barnen. Videgården har tre avdelningar. En avdelning för barn 1-2 år och en avdelning för barn 2-3 år samt en avdelning för barn 4-5 år.

Sidan uppdaterad den 27 april 2017