Hjälpmedel:

Pedagogisk dokumentation

Under läsåret 2016/17 har alla pedagoger på de kommunala förskolorna påbörjat en kompetensutbildning i pedagogisk dokumentation genom föreläsningar, nätverksmöten och handledning i verksamheten. Genom den kan vi synliggöra barns tankar och se läroprocesserna i teman/projekt. Vi genomför också förändringar i vår miljö på avdelningarna så att barnen får möjlighet att utvecklas med alla sinnen genom lek och fantasi och ges möjlighet till utforskning och undersökning.

Kompetensutbildningen fortsätter under nästa läsår, 2107/18, med stöd från vår pedagogiska handledare. Alla kommunala förskolor i Vallentuna kommer att arbeta med ett gemensamt projekt som avslutas med en utställning på kulturhuset i maj 2018.

Sidan uppdaterad den 16 juni 2017