Hjälpmedel:

Pedagogisk omsorg - familjedaghem

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn från 1 år till och med höstterminen det år barnet fyller 13 år. I Vallentuna bedrivs pedagogisk omsorg enbart i fristående regi.

Pedagogisk omsorg bedrivs i personalens hem.

Skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola

  • Förskolan är en skolform, pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
  • Förskolan styrs av läroplanen, att följa läroplanen är inte ett krav för den pedagogiska omsorgen.
  • I förskolan ska det finnas förskollärare, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

På Skolverkets webbplats finns finns mer information om pedagogisk omsorg och allmänna råd om pedagogisk omsorg, se länkar i högermenyn.

Ansök om plats

Du ansöker om plats på Skolvalssidan. För att logga in behöver du en e-legitimation.

 

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2017