Hjälpmedel:

Rutiner vid antagning

Antagning till Språkförskolan sker enligt vissa riktlinjer. Logopedutlåtande är obligatoriskt och ska bifogas ansökan. Vid behov genomförs även psykologbedömning och den ska påvisa normal begåvning hos barnet trots befintliga språksvårigheter. Barnets språkliga svårigheter ska inte förklaras av exempelvis hörselnedsättning, autism eller generell utvecklingsförsening. Ansökningsblankett finns på Vallentuna kommuns webbplats eller hos logopeden. Vi har ett begränsat antal platser. Antagning sker utifrån samråd mellan logoped, förskollärare, psykolog och verksamhetschefer.

Ansökan ska vara Språkförskolan tillhanda senast den 1 mars och tidigare utredningar bifogas ansökan. Placeringsbeslut meddelas föräldrar under april/maj. De nya barnen inskolas vanligtvis under höstterminens första månad. Närliggande kommuner har rätt att ansöka om plats i verksamheten, men barn folkbokförda i Vallentuna har företräde vid eventuell kö.

Ansökningsblankett till Språkförskolan

Sidan uppdaterad den 20 januari 2017