Hjälpmedel:

Vad händer efter språkförskolan?

Utskrivning

När eller om ett barn inte längre har behov av att gå i språkförskola skolas barnet antingen över till vanlig förskolegrupp, förskoleklass eller i en annan lämplig klass. Placeringen sker alltid i samverkan med föräldrarna. Överlämning till förskola eller skola sker både skriftligt och muntligt, vid ett eller flera tillfällen. Uppföljning av barnets placering sker vid ett tillfälle, efter cirka 6 månader, av logoped och förskollärare.

Barn utskrivna från språkförskolan under åren 1996-2016

Antal barnPlacering i förskola / förskoleklass / grundskola Placering i särskola
77 76 1

De 76 barnens placering i förskola eller grundskola under åren 1996-2016

Placering i språkklass/språkförskoleklassOrdinarie förskola/ förskoleklass/grundskolaResursklass /
 liten grupp 
41 28 7

Sidan uppdaterad den 20 januari 2017