Hjälpmedel:

Länkar

På denna sida har Språkförskolan samlat länkar som vi tycker är viktiga och intressanta. Det finns även länkar till organisationer som för barn med språkstörnings talan, de vill sprida information och öka kunskapen om barn med språkstörning. Flera av länkarna vänder sig även till föräldrar och du som yrkesprofessionell kan öka din kunskap om grav språkstörning genom länkarna nedan. 

Logotyp Språkförskoleföreningen

Språkförskoleföreningen

Språkförskoleföreningen är ett rikstäckande nätverk för språkförskolor i Sverige.
Länk till Språkförskoleföreningens webbplats

 
Logotype Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.
Länk till Myndigheten för delaktighets webbplats

 
Logotyp Afasi föräldraföreningen Talknuten

Afasi föräldraföreningen Talknuten

Talknuten är en regionförening inom Afasiförbundet som arbetar för att förbättra villkoren för personer med språkstörning samt deras anhöriga och närstående.
Länk till Afasi föräldraföreningen Talknutens webbplats

 
Logotyp Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB

DHB är en ideell föräldraorganisation för familjer med döva, hörselskadade och språkstörda barn.
Länk till Riksförbundet DHB:s webbplats

 

Logotype Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
Länk till Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

 

Logotyp BLOM

BLOM

Barnlogopederna i Borås, Södra Älvsborgs sjukhus, delar med sig av många bra tips och idéer för föräldrar och personal.
Länk till Barnlogopedmottagningen Södra Älvsborgs sjukhus webbplats

 

Logotyp Mun-H Center

Mun-H Center

Ett nationellt orofacialt kunskapscenter för mindre kända handikappgrupper och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel.
Länk till Mun-H Centers webbplats

 

Logotype Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention

En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), deras familjer och yrkesverksamma inom området.
Länk till Riksförbundet Attentions webbplats

 

Logotype Skolverket

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.
Länk till Skolverkets webbplats

 

 Logotype Babblarna

Babblarna

Sånger, filmer, onlinespel och teckenmaterial från Babblarna. Hatten Förlag jobbar utifrån ett engagemang att göra språkinlärningen rolig och inspirerande.
Länk till Babblarnas webbplats

 

 Logotype Utbildningsradion

Utbildningsradion

Utbildningsradions fantastiska webbplats med sagor, musik, filmer och barnprogram.
Länk till Utbildningsradions webbplats

 

 Logotype Bolibompa

Bolibompa

Bolibompas barnprogram kan ses när som helst och var som helst, över hela världen.
Länk till SVT och Bolibompas webbplats

 
 

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek är en sajt för barn, men andra är förstås också välkomna, till exempel alla som arbetar ihop med barn.
Länk till Barnens biblioteks webbplats

 

 Skärmklipp UR-teckenspråk

UR-Teckenspråk

Ett enkelt sätt att lära sig tecken/teckenspråk.
Länk till UR-Teckenspråks webbplats

 

Skärmklipp Språkens Hus

Språkens Hus

Språkens Hus är ett center som riktar sig till flerspråkiga barn med språkstörning och vänder sig till föräldrar, barnavårdscentraler, logopedmottagningar samt en- och flerspråkig personal i förskolor och skolor i hela landet.
Länk till Språkens Hus webbplats

 

Logotype Teckenhatten

Teckenhatten

Tecken- och språkinlärning för barn. Hattenförlaget arbetar utifrån ett engagemang att göra språkinlärningen rolig och inspirerande.
Länk till Teckenhattens webbplats

 

Logotype Speechville Express

Speechville Express

En engelsk webbplats om forskning och användbar kunskap för föräldrar och personal vad det gäller barn med olika språkavvikelser.
Länk till Speechville Express webbplats

 
 

DART:s logotype

DART

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.
Länk till DART:s webbplats

 

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2015