Hjälpmedel:

Vad kan ett barn som är 2 år?

Ordförrådet utökas allt mer och barnet får en önskan att uttrycka sig mer. Efterhand vill barnet prata om saker som inte är här och nu. Då börjar barnet uttrycka sig i 2-ordsmeningar: "Nanne dä" – då hon berättar att nalle ligger i det andra rummet. Barnet vill ta kontakt och prata, pekar och vill visa vad hon eller han ser. Barnet är också angeläget om att bli förstått när det säger något.

Barnet kan uttrycka sig med enkla frågor – "ä dä?" (vad är det?), påståenden – "tor"(en stor boll), beskrivningar – "tette tå" (hon kan stå) och inte-meningar – "nä hova" (hon vill inte sova). I talet saknas många ljud och barnet har en hel del uttalsfel. Dessa kommer oftast att utvecklas av sig självt innan barnet fyllt fyra-fem år.

Rådfråga din BVC-sköterska om du tycker att ditt barn:

  • Inte pratar!
  • Alltid är tillbakadragen och tyst!
  • Inte försöker ta språkligkontakt!
  • Verkar sakna språklig förståelse!

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Sidan granskad den 6 oktober 2015