Hjälpmedel:

Vad kan ett barn som är 2,5-3 år?

Barnet kommer på att det kan styra omvärlden med sitt språk och börjar bli bättre på att uttrycka sina önskemål och tankar. Hon eller han ropar "vatten", "saga" och "kissnödig" när barnet vet att det egentligen ska ligga och sova. Nu kommer orden "mitt" och "min" in i språket, språket användas flitigt.

Det är fortfarande många ljud som inte finns i barnets språk och som utvecklas senare, till exempel – r, s, k, g, tje- och sche-ljuden. Det är vanligt att barnet har svårt att uttala två konsonanter bredvid varandra som till exempel kan tvätta bli tätta eller klocka bli kocka. Det är mycket vanligt och behöver inte betyda att barnet har svårt att uttala de enskilda ljuden – barnet har bara svårt att uttala dem tillsammans. Det är fortfarande för tidigt att träna barnets uttal – för de flesta barn kommer ljuden att utvecklas av sig självt när de språkliga förmågorna och barnets motorik är mogen för det.

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Sidan granskad den 6 oktober 2015