Hjälpmedel:

Vad kan ett barn som är 3,5-4 år?

Barnet är pratsamt och ställer många frågor. Det har omkring 1000-1500 ord som de använder sig av. Barnet börjar kunna uttrycka sig i tid (prata om idag och imorgon), i antal ("jag har fyra bilar"), och prata om färger och former (en gul fyrkant). Fantasileken och rollspel tillsammans med andra barn börjar utvecklas. Barnet kan också sitta still länge och lyssna på sagor. De kan leva sig in i historien och fråga mycket om berättelsen. Barnet börjar nu omnämna sig själv som "jag".

Det blir allt lättare för utomstående att förstå barnet. Barnet börjar lära sig svårare ljud som k, g och s. Fortfarande kan det vara svårt att säga 2-3 konsonanter tillsammans (skriva) och vissa andra ljud som r, sche- och tje-ljud. Före 4 års ålder tränas ofta inte uttal om barnet inte har munmotoriska svårigheter.

Rådfråga din BVC-sköterska om du tycker att ditt barn:

  • Inte har börjat prata i flerordsmeningar!
  • Inte har börjat använda sig av flera ljud!
  • Är mycket tyst!
  • Ofta missförstår instruktioner och uppmaningar!

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Sidan granskad den 6 oktober 2015