Hjälpmedel:

Vad kan ett barn som är 5-6 år?

Barnets språk är nu ofta helt utvecklat vad det gäller grammatik och ljudsystem. Vissa små uttalsfel kan finnas och grammatiska förväxlingar. Han eller hon börjar under dessa förskoleår utveckla ett intresse för rim och ramsor, bokstäver och skriven text. Att skriva sitt eget namn är roligt. Barnet skriver vissa ord, men gör en hel del fel och vänder inte alla bokstäver rätt. Barnet klarar ofta att läsa bekanta namn och ord.

Källa: Barnlogopedmottagningen i Borås

Sidan granskad den 6 oktober 2015