Hjälpmedel:

Vår dagliga verksamhet

Språkförskolans verksamhet kan beskrivas i tre processer: Antagning, daglig verksamhet och utskrivning. Den dagliga verksamheten kan i sin tur beskrivas i fyra olika delprocesser; barnomsorg, utredning, språkligbehandling/lärande och samverkan.

Förskolans läroplan är en naturlig del i vår vardag, i vårt arbetssätt och i vårt lärande. Den individuella insatsen från logopeden syftar främst till att främja barnets språkliga utveckling avseende förmågan att göra sig förstådd. Lärandet påverkar barnen i ett livsperspektiv och får positiva konsekvenser för deras framtida skolgång.

Var finns vi?

Vallentuna Språkförskola är integrerad i Videgårdens förskola som ligger centralt på Vikingavägen 4 i Vallentuna centrum. Vi har nära till natur, kommunikationer, bibliotek och idrottsanläggningar med mera.

Rutiner på språkförskolan

Öppettider

Språkförskolan har öppet kl. 07.30-17.00. Personalen arbetar olika tider enligt schema. Språkförskolans personal har gemensam planeringstid och handledning på torsdagar kl. 15.30-17.30. Då går alla barn hem kl. 15.30.

Två gånger per termin har vi en hel planeringsdag. Då planeras terminen i stora drag, verksamhetsberättelser och utvärderingar skrivs med mera. En gång per år , i slutet av augusti, anordnas en nationell konferens under två dagar. Konferensen anordnas för all personal på språkförskolor runt om i landet. Alla språkförskolor i Sverige är medlemmar i Språkförskoleföreningen.

Dagliga rutiner

Kl.Aktivitet
07.30 Språkförskolan öppnar
07.45 Frukost (för de barn som har kommit)
08.30 Fri lek/logopedträning
09.10 Samling (alla barn har kommit)
09.30 Förmiddagsaktivitet/logopedträning/utelek
11.15 Sagostund/dukning för ett barn
11.30 Lunch
12.15 Vila, läs- eller sovvila, aktivitetslåda, fri lek
13.00 Eftermiddagsaktivitet/logopedträning/ute- eller innelek
14.30 Mellanmål
15.00 Fri lek/utelek
17.00 Språkförskolan stänger

Mål med verksamheten

Språkförskolan följer Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev10), Språkförskolans egna mål, mål och samverkansavtal med Stockholms läns landsting och barn- och ungdomsförvaltningens mål.

Strategiska mål

  • Nöjda barn som utvecklas och mår bra.
  • Nöjda föräldrar som talar gott om verksamheten.
  • Nöjda medarbetare som känner stolthet i arbetet.
  • Nöjda samarbetspartners (andra verksamheter, kommuner och konsulter).

Sidan uppdaterad den 6 februari 2017