Skicka meddelande

Avbryt

Hjälpmedel:

Andra samarbetspartners

Samverkan sker i många olika sammanhang. Vid utskrivningsprocessen sker samverkan med skolorna runt om i kommunen beroende på barnets behov och då också med specialpedagog, logoped och talpedagog.

Samverkan med övriga språkförskolor sker två gånger per år plus en gemensam nationell konferens en gång per år. Samverkan mellan kommun och landsting sker på flera olika plan. Uppföljning av avtal, logopedforum för kommun- och landstingslogopeder är andra exempel. Samverkan sker också mellan landsting- och kommunlogoped vid antagning till och utskrivning från språkförskolan. Samverkan sker även med psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, habiliteringen i Mörby (olika yrkeskategorier), BVC-sköterska och barnläkare. Samverkan sker med förskolorna runt om i kommunen vid antagningsprocessen och överlämningar till språkförskolan.

Språkförskolans verksamhetschef/förskolechef är även chef för de särskilda undervisningsgrupperna i Vallentuna kommun, vilket på ett naturligt sätt leder till samverkan och ökad kunskap. Landstinget har årligen uppföljningar för att säkerställa verksamhetens kvalité och att logopeden arbetar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.

Sidan uppdaterad den 20 januari 2017