Hjälpmedel:

Videgårdens förskola

Språkförskolan är integrerad på en avdelning på Videgårdens förskola. Övriga avdelningar består av en småbarnsavdelning, en 3-årsavdelning och en 4-5 årsavdelning.

Språkförskolans verksamhet har samverkat med Videgårdens förskola sedan starten 1995, under åren har det sett olika ut organisatoriskt för språkförskolans medarbetare med varierande utfall. Idag har språkförskolan en välfungerande verksamhet med en egen rektor och en egen budget. Språkförskolans pedagoger ansvarar för öppning och stängning på Språkförskolan. Timmarna går inte åt till att öppna och stänga avdelningarna på övriga förskolan utan pedagogerna kan anpassa sina timmar till barnen på Språkförskolan.

Vi har flera gemensamma organiserade träffar. Sångsamling på hela förskolan sker en gång i veckan. Samverkan kan ske dagligen ute på gården. Språkförskolan medverkar i en 5-årsgrupp för alla femåringar på hela förskolan, 5-åringarna träffas två förmiddagar i veckan. Under vinterhalvåret åker vi även skridskor tillsammans. Även vår- och höststädning är aktiviteter som vi bland annat samverkar kring. Vi har även gemensamma traditioner som till exempel Lucia, vernissage, Videgården/förskolans dag och midsommarfirande då alla barn och även ibland föräldrar strålar samman och umgås utöver det vanliga. Personalen har också olika typer av samkväm, spontana som traditionella.

Mer information om Videgårdens förskola

Sidan uppdaterad den 20 januari 2017