Hjälpmedel:

Veckoplanering

Individuell logopedbehandling, olika barn, alla dagar utom torsdag förmiddag.

Planering av grupper, innehåll och utvärdering av verksamheten sker varje vecka.

Exempel på ett veckoschema

Varje morgon börjar med en gemensam samling.

Ett barn är dukvärd under veckan och de andra barnen har sagostund. Efter läs- och vilstunden arbetar alla barnen med sina individuella aktivitetslådor.

VeckodagFörmiddagEftermiddag
Måndag Bakning, bad eller spel
(3 grupper, rullande schema)
Gymnastik
(3 grupper)
Tisdag Temaarbete
(3 grupper)
Temaarbete
(2 grupper)
Onsdag Temalek
(2-3 grupper)

Blåsgympa
(2 barn i taget)

Diabilder "dagisbio"
(helgrupp)

Torsdag Utflykt
(helgrupp)

Tema TV-vila
(helgrupp)

Örongympa
(2-3 grupper)

Dramatisering
(helgrupp, inte varje vecka)

Fredag Rytmik eller skapande
(2 grupper)
Tunggympa
(helgrupp)

Sidan granskad den 6 oktober 2015