Hjälpmedel:

Grund- och gymnasiesärskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som inte når grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning (minst lindrig mental retardation/psykisk utvecklingsstörning).

Grundsärskolans utbildning ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. För de elever som behöver en utbildning som är anpassad utifrån sina egna förutsättningar finns också individuella program.

Mer information

Skolverkets webbplats om grundsärskola

Skolverkets webbplats om gymnasiesärskolaSidan uppdaterad den 30 oktober 2017