Hjälpmedel:

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för ungdomar som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i gymnasieskolan. Eleven har oftast gått i den obligatoriska särskolan - grundsärskola eller träningsskola.

Den frivilliga särskolan, gymnasiesärskolan, består av nationella, specialutformade och individuella program. Det individuella programmet innehåller bland annat yrkes- och verksamhetsträning.

Nationella och specialutformade program

Gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program förbereder eleven för arbete på den öppna arbetsmarknaden. På alla nationella och specialutformade program förekommer arbetsplatsförlagd utbildning. Den ska uppgå till minst 22 veckor. Endast kurser i yrkesämnen får förläggas till en arbetsplats.

Gymnasiesärskolans nationella program är:

  • Estetiska programmet
  • Fordonsprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Hantverksprogrammet
  • Hotell- och restaurangprogrammet
  • Industriprogrammet
  • Medieprogrammet
  • Naturbruksprogrammet

För ytterligare information kontakta studie- och yrkesvägledaren vid din grundskola.

Sidan granskad den 26 april 2017