Hjälpmedel:

Grundskola och fritidshem

I Vallentuna kan du välja den verksamhet som passar bäst för ditt barn - en kommunal grundskola eller en friskola. Vi har en helhetssyn på lärande och utveckling, och arbetar för att våra barn och ungdomar ska nå goda resultat och trivas i sin skolmiljö.

Valfrihet i Vallentuna

Det finns tio kommunala grundskolor och fem friskolor i kommunen. Du väljer fritt bland dessa förutsatt att det finns plats. Ditt barn är dock alltid garanterad en plats i en kommunal grundskola.

Inför förskoleklass och övergång till årskurs 7, från en del skolor, gör du ditt val i början på kalenderåret på kommunens webbsida Val av skola.

Lärande och utveckling

Med bred IT-satsning samt flera nya och ombyggda skolor vill vi ge våra elever en modern lärmiljö. Flera skolsalar utrustas med interaktiva skrivtavlor och bärbara datorer. Elevernas intresse och engagemang för skolarbetet ökar i takt med införande av ny teknik.

Kvalitetsarbete

Vallentuna kommun följer regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i våra kommunala grundskolor och fritidshem. Syftet är att följa upp verksamheternas mål och att ge hjälp och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat. 

Samarbete mellan hem och skola

Tillsammans med dig som vårdnadshavare arbetar vi gärna med föräldrasamverkan i våra verksamheter. Ett gemensamt arbete för våra barn och ungdomar gör våra skolor trivsamma och trygga. Alla våra skolor arbetar aktivt med bland annat fadderverksamhet och för att motverka mobbning och diskriminering.

Sidan granskad den 4 november 2015