Hjälpmedel:

Kultur- och idrottssatsning i Vallentunas grundskolor

Målet med projektet är att ge alla elever förutsättningar till ökad rörelse, dans, idrott och kulturskapande inom sin ordinarie skoldag. Projektet "Satsning på idrott och kultur i Vallentunas grundskolor" har arbetat fram konkreta förslag på aktiviteter för att nå detta mål. Första steget tas med pilotprojekt höstterminen 2018.

Bakgrund

En mängd studier visar på rörelsens betydelse, barn mår bättre, självförtroendet ökar och inlärningen förbättras. En forskningsstudie 2017 vid Lunds Universitet där eleverna fick 60 minuters daglig idrott visade att pojkarna ökade sina betyg och därmed behörighet till gymnasiet från 88% till 95%. Alla barn i studien fick bättre muskelstyrka och benmassa. (Jesper Fritz, 2017).

Årkurs F-4

För eleverna i årskurs F-4 kallas satsningen, "LIKE", Lek, Idrott, Kultur, Engagemang. Målet är rörelseglädje, skapande och motorisk utveckling, barnen får prova på en mängd olika aktiviteter för allsidig träning. Tanken är också att stimulera till en aktiv fritid och underlätta föräldrarnas engagemang. Aktiviteterna sker periodvis över läsåret och kan exempelvis vara dans, rytmik, bollek, innebandy, prova på instrument eller teater.

Årkurs 5-9

För elever i årskurs 5-9 går satsningen under namnet "Akademi Vallentuna". En akademi kan exempelvis vara dans, hip hop, teater, nycirkus, sjunga i kör, ishockey, fotboll, basket eller innebandy. Eleverna åker till aktiviteterna en gång per vecka och träffar elever från andra skolor i Vallentuna med samma intresse. Akademierna kompletterar träningen på kvällstid och eleverna kan satsa på och vidareutveckla sitt intresse eller prova på något nytt. Vallentunas skolor kan genom akademierna ge många olika alternativ till elever som vill satsa på sina intressen. För elever som idag söker sig till skolor med tydliga profileringar kan detta vara ett attraktivt alternativ.

Arbetet framåt

Under läsåret 2017/2018 kommer samarbetet fortsätta med idrottsföreningarna och kulturskolan. Information om pilotprojektet kommer att ske till vårdnadshavare och elever. Parallellt med detta projekt pågår utvecklingsarbete inom skolorna med exempelvis strukturerad rastverksamhet och pulsträning. Många lärare i kommunen arbetar kreativt med rörelse som en naturlig del i undervisningen, exempelvis att eleverna lär sig glosor under en promenad ute eller genom mattedans.

Källa: http://www.lu.se/article/pojkar-med-mer-idrott-i-skolan-hade-battre-betyg


Foto: Per Wiklund

 

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2017