Hjälpmedel:

Förskoleklass

Förskoleklass är från och med den 1 januari 2018 en obligatorisk skolform inom det offentliga skolväsendet för barn som fyller sex år under kalenderåret.

I Vallentuna erbjuder samtliga våra kommunala grundskolor, friskolorna Vittra i Vallentuna och Vallentuna Internationella Montessoriskola barnen att gå i förskoleklass.

Vallentuna kommun organiserar förskoleklass mellan kl. 8-14 under läsårets skoldagar. Att gå i förskoleklass är avgiftsfritt.

Valfrihet

Val av skola gör du i samband med start i förskoleklass. I början av det år ditt barn fyller 6 år får du en inbjudan per post om att välja skola via vår webbtjänst på Skolvalssidan. Du väljer fritt bland aktuella skolor under förutsättning att det finns plats. Ditt barn är alltid garanterad en plats i en kommunal grundskola.

Sidan uppdaterad den 18 december 2017