Hjälpmedel:

Hagaskolan

Hagaskolan kommer att börja byggas under 2017 och beräknas vara klar för skolstart höstterminen 2019. Skolan ska utformas som en 3-parallelig F-9 skola med plats för 80 barn i förskolan och drygt 800 elever i grundskolan. Det ska bli en skola med moderna miljöer, väl anpassade för att stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt.

Ormstaskolan kommer att övergå i Hagaskolan vilket innebär att de elever som går på Ormstaskolan kommer att flytta med och gå på Hagaskolan.

Tre ledord är framtagna för att styra utformningen av skolan så att den stödjer det pedagogiska arbetet optimalt.

Kunskapande miljöer

Barn lär på olika sätt och den fysiska miljön ska svara upp mot detta genom att erbjuda en bred variation av miljöer. Undervisningen kommer att organiseras på olika sätt under olika tider för att möta elevernas olika behov. Alla ytor ska erbjuda platser för enskild koncentration, reflektion och samarbete i mindre grupper.

Samspelande miljöer

Eleverna ska ges möjlighet till ökat ansvar för sin lärmiljö i takt med ökad förmåga och stigande ålder. Lärmiljön ska kunna anpassas utifrån ålder där de äldre eleverna till exempel har behov av gemensamma ytor för god kommunikation och de yngre eleverna har behov av lek, rörelse och vila. De gemensamma ytorna ska bidra till samhörighet och känslan av EN skola.

Inspirerande miljöer

Ytorna ska inbjuda till viss aktivitet, rörelse och verksamhet. De ska skapa en inspirerande miljö och pedagogiskt material ska presenteras på ett attraktivt sätt.

Förskolan

Förskolan kommer att bestå av fyra avdelningar om sammanlagt 80 barn och cirka 15 personal.

Förskolan ska så mycket som möjligt ses som en del av stora Hagaskolan. Lokalerna ska stödja samarbeten mellan förskola och skola på olika sätt. Till exempel genom att elever hälsar på i förskolan och genom att förskolebarn får ta del av små glimtar från de större elevernas vardag.

Frågor och svar

Under sidan frågor och svar har vi listat de vanligaste frågorna om Ormstaskolans flytt till Hagaskolan inför höstterminen 2019, se länk i högermenyn under rubriken Mer information.

Sidan uppdaterad den 15 november 2016