Hjälpmedel:

Lov och ledighet

Enligt skollagen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar (exklusive jullov och sommarlov). Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Påsklovets placering är ett politiskt beslut som fattas i respektive kommun.

Läsåret 2017/2018

  Kommunala grundskolor samt Vallentuna gymnasium
Läsårsstart ht 17 

21 augusti (grundskola)
17 augusti (gymnasiet)

Höstlov vecka 44
(30 oktober - 3 november) 
Terminsslut ht 17 21 december
Terminsstart vt 18 9 januari
Sportlov  vecka 9
(26 februari - 2 mars) 
Påsklov vecka 14
(3 april - 6 april)
Lovdag  30 april
Lovdag  11  maj
Studentavslutning (lovdag för gymnasiets åk 1 och 2) 5 juni 2018
Läsårsslut vt 18 13 juni (grundskola)
8 juni (gymnasiet)

Studiedagar 2017/18

Vallentunas kommunala grundskolor har under läsåret 2017/18 två studiedagar som de själva beslutar om. Vallentuna gymnasium har under läsåret 2017//18 en studiedag som de själva beslutar om.

Skola Datum
Bällstabergsskolan 18 september 2017
27 mars 2018
Ekebyskolan 9 januari 2018
13 februari 2019 (halvdag)
19 april 2019 (halvdag)
Gustav Vasaskolan 9 januari 2018
Hammarbacksskolan 13 april 2018
Hjälmstaskolan 6 november 2017
Karbyskolan 16 oktober 2017
5 mars 2018
Karlbergsskolan 15 maj 2018
Kårsta skola Datum ännu ej bestämt
Lovisedalsskolan 14 maj 2018
18 juni 2018
Ormstaskolan 9 oktober 2017
5 mars 2018
Särskilda
undervisningsgrupper
(Atlas, Clavis, Tuna och Vallen)
9 januari 2018
Vallentuna gymnasium Datum ännu ej bestämt

Läsåret 2018/2019

  Kommunala grundskolor samt Vallentuna gymnasium
Läsårsstart ht 18 21 augusti (grundskola)
20 augusti (gymnasiet)
Höstlov vecka 44
(29 oktober - 2 november)
Terminsslut ht 18 21 december
Terminsstart vt 19 8 januari
Sportlov vecka 9
(25 februari - 1 mars)
Påsklov vecka 16
(15 april - 18 april)
Lovdag 31 maj
Lovdag 7 juni
Studentavslutning (lovdag för gymnasiets åk 1 och 2) Datum ännu ej bestämt
Läsårsslut vt 19 12 juni (grundskola)
11 juni (gymnasiet)

Studiedagar läsåret 2018/2019

Vallentunas kommunala grundskolor har under läsåret 2017/18 två studiedagar som de själva beslutar om. Vallentuna gymnasium har under läsåret 2017//18 en studiedag som de själva beslutar om.

Skola Datum
Bällstabergsskolan Datum ännu ej bestämt 
Ekebyskolan 8 januari 2019
Gustav Vasaskolan Datum ännu ej bestämt
Hammarbacksskolan Datum ännu ej bestämt
Hjälmsta Datum ännu ej bestämt
Karby Datum ännu ej bestämt
Karlberg Datum ännu ej bestämt
Kårsta Datum ännu ej bestämt
Lovisedal Datum ännu ej bestämt
Ormsta Datum ännu ej bestämt
Särskilda
undervisningsgrupper
(Atlas, Clavis, Tuna och Vallen)
Datum ännu ej bestämt
Vallentuna gymnasium Datum ännu ej bestämt

Sidan uppdaterad den 2 januari 2018