Hjälpmedel:

Lov och ledighet

Enligt skollagen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar (exklusive jullov och sommarlov). Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Påsklovets placering är ett politiskt beslut som fattas i respektive kommun.

Läsåret 2017/2018

  Kommunala grundskolor samt Vallentuna gymnasium
Läsårsstart ht 17 

21 augusti (grundskola)
17 augusti (gymnasiet)

Höstlov vecka 44
(30 oktober - 3 november) 
Terminsslut ht 17 21 december
Terminsstart vt 18 9 januari
Sportlov  vecka 9
(26 februari - 2 mars) 
Påsklov vecka 14
(3 april - 6 april)
Lovdag  30 april
Lovdag  11  maj
Studentavslutning (lovdag för gymnasiets åk 1 och 2) Datum ännu inte bestämt
Läsårsslut vt 18 13 juni (grundskola)
8 juni (gymnasiet)

Studiedagar 2017/18

Vallentunas kommunala grundskolor har under läsåret 2017/18 två studiedagar som de själva beslutar om. Vallentuna gymnasium har under läsåret 2017//18 en studiedag som de själva beslutar om.

Skola Datum
Bällstabergsskolan 18 september 2017
27 mars 2018
Ekebyskolan 9 januari 2018
Gustav Vasaskolan 9 januari 2018
Hammarbacksskolan 13 april 2018
Hjälmstaskolan 6 november 2017
Karbyskolan 16 oktober 2017
5 mars 2018
Karlbergsskolan 15 maj 2018
Kårsta skola Datum ännu ej bestämt
Lovisedalsskolan 14 maj 2018
18 juni 2018
Ormstaskolan 9 oktober 2017
5 mars 2018
Särskilda
undervisningsgrupper
(Atlas, Clavis, Tuna och Vallen)
9 januari 2018
Vallentuna gymnasium Datum ännu ej bestämt

Sidan uppdaterad den 13 december 2017