Hjälpmedel:

Ansvar att informera Vallentuna kommun vid frånvaro - skolpliktsbevakning

Enligt Vallentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning är samtliga grund- och grundsärskolor, både kommunala och fristående, skyldiga att rapportera hög frånvaro för de elever som är folkbokförda i kommunen till barn- och ungdomsförvaltningen.

En sådan så kallad skolpliktsanmälan ska göras om frånvaron överstiger 30 % under två månader, detta oavsett orsakerna till frånvaron.

I högermenyn under rubriken Relaterad information finns riktlinjerna för skolpliktsbevakning samt de blanketter som bör användas för att anmäla och följa upp ärenden om skolpliktsbevakning.

Sidan uppdaterad den 10 januari 2018