Hjälpmedel:

Gymnasieskola

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Du får påbörja en gymnasieutbildning senast vårterminen det år du fyller 20 år, avslutat grundskolan eller motsvarande, och under förutsättning att du inte redan har genomfört ett gymnasieprogram.

Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Nästan alla program har olika inriktningar där du kan fördjupa dig inom det som du är intresserad av. Från alla nationella program i gymnasieskolan kan man få grundläggande behörighet till högskolor och universitet.

Utöver de nationella programmen finns det spetsutbildningar, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar (inom yrkesprogrammen), idrottsutbildningar, riksrekryterande utbildningar och så kallade särskilda varianter.

Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Sidan granskad den 26 september 2017