Hjälpmedel:

Val av gymnasieskola och program

Samtliga ungdomar ska erbjudas en treårig gymnasieutbildning. Ungdomar med behörighet har rätt att söka vilket utbildningsprogram och vilken gymnasieskola de vill. I Vallentuna finns det en gymnasieskola - Vallentuna gymnasium.

Viktiga datum 2018

  • Onsdagen den 17 januari, webbplatsen öppnas för ansökan
  • Torsdagen den 15 februari, webbplatsen stängs för ansökan kl. 24.00
  • Måndagen den 16 april eftermiddag, webbplatsen öppnas för visning på eftermiddagen av antagningsresultat
  • Torsdagen den 19 april, webbplatsen öppnas för omval, webbplatsen stängs den 15 maj kl. 24.00
  • Måndagen den 2 juli, resultat av slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se och på elevens sida för respektive sökande

Skolverkets utbildningsinformation

På Skolverkets utbildningsinformation hittar du samlad, aktuell och neutral information om all offentlig utbildning i Sverige. Här kan du få stöd inför val av utbildning samt jämföra de olika gymnasieskolorna med varandra.

Gymnasieutbildning i Stockholms län

Vallentuna kommun ingår i ett samverkansavtal om gymnasieutbildning, som avser alla nationella gymnasieprogram. Som elev kan du fritt söka gymnasieutbildning i Stockholms län och antagningen sker utifrån behörighet och betyg.

Avtalet innefattar samtliga 26 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län. Syftet med avtalet är:

  • att uppfylla Skollagens krav (16 kap 42 §) på ett allsidigt utbud av program.
  • att kommunala och fristående gymnasieskolor ska kunna konkurrera på lika villkor.
  • att med elevperspektivet i fokus bredda tillgången till utbildningsvägar för den enskilde eleven.
  • att fördela sökandetrycket på flera skolor med effekten att fler elever blir antagna på det program de helst vill gå.
  • att alla sökande blir mottagna på lika villkor i samverkanskommunerna.

Sidan uppdaterad den 30 augusti 2017