Hjälpmedel:

Pedagogiska IT-system för skolverksamheten

En viktig del inom skolans digitalisering är användningen av så kallade molntjänster. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras via internet, utan att särskild programvara behöver installeras på datorn. Det finns flera olika molntjänster. Till exempel SchoolSoft, G Suite for Education och Microsoft Office365.

Molntjänster underlättar det formativa arbetssättet och gör arbetet mer tillgängligt. För skolverksamheterna innebär det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och lärare oavsett vilken tid, eller från vilken plats man loggar in för att arbeta, så länge det finns en tillgänglig internetuppkoppling i dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Det är viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till personuppgiftslagen och den kommande Dataskyddsförordningen som kommer att innebära en del skärpta regler.

Som en del i skolans digitala satsning i Vallentuna kommun kommer molntjänsten G Suite for Education att införas under läsåret 2017/18 i de kommunala grundskolorna. Vallentuna gymnasium använder molntjänsten Microsoft Office365.

SchoolSoft - skolornas verksamhetssystem

Vi använder oss av verksamhetssystemet SchoolSoft i alla våra kommunala grundskolor och i gymnasiet. I systemet finns bland annat planeringar, närvaro/frånvaro och schema.

Här hittar du mer information om SchoolSoft

G Suite for Education

Vi kommer under läsåret 2017/18 att införa molntjänsten G Suite for Education, för lagring och delning av filer, i våra kommunala grundskolor. Molntjänsten är en kommunikationsplattform som även omfattar tjänsterna:

  • Drive (ordbehandling, kalkyl, presentation, rita och formulär) och
  • Classroom (plattform som ger lärare och elever struktur över kurser och uppgifter)

Lärtjänsten Schoolido

Vi använder den digitala lärtjänsten Schoolido för föräldrar och elever i årskurs 7-9 i våra kommunala skolor.

Här hittar du mer information om lärtjänsten Schoolido 

Microsoft Office 365

Vi använder molntjänsten Office 365 för lagring och delning av filer, i vårt kommunala gymnasium.

Personuppgiftslagen (PuL)

Enligt personuppgiftslagen (PuL) ska den som för personregister informera de som registreras. Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden behandlar vårdnadshavares och barns personuppgifter för administration av personuppgifter inom nämndernas verksamhetsområden.

Här hittar du mer information om personuppgiftslagen (PuL)

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017