Hjälpmedel:

Anmälningsvillkor till Kulturskolan

Anmälan till Kulturskolans kurser sker via e-formulär. Man kan anmäla ett första- och ett andrahandsval.

OBS! Det går endast att ansöka till gitarr och piano-ämnet fr.o.m. kalenderåret/samma år som elev skall börja åk 1.

OBS! Det går endast att ansöka till trummor & slagverk fr.o.m. kalenderåret/samma år som elev skall börja åk 2.

En plats på en kurs i kulturskolan fortsätter följande terminer till dess att avanmälan gjorts, utom vid Kulturverkstad där kursen avslutas efter åk 2.

Priser

Terminskurser

Instrument eller solosång: 1 500 kr

Musikproduktion: 900 kr

FMT (Funktionsinriktad musikterapi): 1 500 kr

Kör: 750 kr

Enbart ensemblespel: 750 kr

Musikfördjupning och Bild & form-fördjupning: 2 250 kr

Bild & form, inkl. material: 1 500 kr

Animerad film: 1 500 kr

Dansfördjupning: 1 500 kr

Dans: 900 kr

Teater: 900 kr

Musikal: 1 500 kr

Kulturverkstad: 750 kr

Kortkurser

1 heldag: 900 kr

2-3 heldagar: 1 200 kr

Familjerabatt

Full avgift upp till 3 000 kr totalt/familj och termin, därefter 50 % rabatt på resterande avgifter.

Övrigt

Ensembler och kör för musikelever ingår i terminsavgift

Instrumenthyra: 500 kr

Betalningsvillkor

Kulturskolan fakturerar kursavgift en gång per termin. Sägs platsen upp efter andra lektionstillfället faktureras halv terminsavgift och efter tredje lektionstillfället faktureras hel terminsavgift.

Antagning

Antagning sker i normalfallet i september respektive januari. Kulturskolans lärare kontaktar dig när du fått plats på vald kurs. Om lediga platser finns på en kurs efter terminsstart, kan intagning ske löpande.

Elev som erbjuds plats på kurs i musik erbjuds också en plats i en ensemble.

Anmälningar till kurser placeras i kö.

Om du väljer att inte acceptera ett erbjudande om en vald kurs förlorar du din plats i kön, men är naturligtvis välkommen med en ny ansökan.

Om du accepterar en plats på ett av dina val står du kvar i kön på det andra. Det är inte möjligt att stå i kö till en kurs utan att ha uppnått åldersgränsen vid kommande terminsstart.

Avanmälan

Uppsägning av plats ska göras innan terminsstart via e-post till kulturskolan@vallentuna.se . Ange elevens personnummer, för- och efternamn samt vilken kurs ni säger upp.

Övrig information

Kostnader för studiematerial som till exempel böcker och noter kan tillkomma.

Vi garanterar minst 12 kurstillfällen per termin.

Sidan granskad den 5 juli 2018