Hjälpmedel:

Kulturskolan på grundskolan

Kulturskolan Vallentuna samarbetar med flera skolor runt om i kommunen. Det blir enklare för barn och unga att ta del av Kulturskolans utbud när vår verksamhet är nära och lättillgänglig. Dessutom ger våra samarbeten mervärden till skolorna. Eleverna kan bidra med vad de lär sig till en levande skola, där estetiska ämnen är en viktig del.

Karlbergsskolan

Kulturverkstad för åk. 1-2 på onsdagar.

Karbyskolan

På Karbyskolan erbjuder vi ämneskurser i piano, gitarr och fiol/altfiol.

Lovisedalsskolan

På Lovisedalsskolan erbjuder vi Kulturverkstad för årskurs 1-2 samt ämneskurser i klarinett, saxofon, piano, fiol och altfiol.

Kårstaskolan

På Kårstaskolan erbjuder Kulturskolan ämneskurser i gitarr och ensemble på torsdagar samt Kulturverkstad för åk. 1-2. 

Bällstabergsskolan

På Bällstabergsskolan erbjuder Kulturskolan en ämneskurs i teater för årskurs 2-3 på måndagar, danskurser på tisdagar och onsdagar samt Kulturverkstad för åk. 1-2 på måndagar.

Vallentuna Internationella Montessoriskola

På onsdag fm erbjuder kulturskolan undervisning i blockflöjt och tvärflöjt i skolans lokaler på Fornminnesvägen 36.

Hjälmstaskolan

Vi erbjuder Kulturverkstad för årskurs 1-2. I Hjälmstaskolans musikklasser åk 7-9 får du möjlighet till utökad musikundervisning. I musikklasserna läser vi kurser i körsång, spela i band, musikteori, musikhistoria och kommunikation samt dans/rytmik. Du får också möjlighet att delta i olika konserter som vi förbereder under terminens gång. Du undervisas av utbildade musiklärare med gedigen erfarenhet från Vallentuna Kulturskola.

Ekebyskolan, Hammarbacksskolan och Gustav Vasa-skolan

Vi erbjuder Kulturverkstad för åk. 1-2

Sidan granskad den 26 april 2018