Hjälpmedel:

Bild & form/Animerad film

Lärare: Åsa Blanck

Kurs Dag Tid Plats
Animerad film åk. 4-6
måndag 15.30-17.00 Kulturskolan Ateljén
Bild & form grupp 1
åk. 7 och uppåt
måndag  17.15-18.45 Kulturskolan Ateljén

Bild & form grupp 2
åk. 3-4

tisdag  15.30-17.00 

Kulturskolan Ateljén

Bild & form grupp 3
åk. 3-4
 tisdag 17.15-18.45  Kulturskolan Ateljén
Bild & form grupp 4
åk. 7 och uppåt
onsdag 17.15-18.45 Kulturskolan Ateljén
Bild & form grupp 5
åk. 5-7
torsdag 15.30-17.00 Kulturskolan Ateljén
Bildfördjupning
åk. 6 och uppåt
torsdag 17.30-19.00 Kulturskolan Ateljén
Bild & form grupp 6
åk. 5-7
fredag 16.00-17.30 Kulturskolan Ateljén

Bild & form

På bild & formkurserna får du utveckla din förmåga att skapa och tänka kreativt. Här får du pröva på olika tekniker, material och får kunskap om bildkonstens olika uttryck. Undervisningen sker i åldersindelade grupper och redovisas i utställningsform vid varje terminsslut. Vi samarbetar också med andra ämnen på kulturskolan och deltar i olika projekt och föreställningar.
Du behåller din plats i en bild & formgrupp nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Animerad film

I den här kursen får du prova olika animationstekniker t ex och leranimation och cut-out animation (papper). Vi jobbar med Stop-Motion program och lär oss också att redigera filmerna och lägga på olika sorters ljud. Filmexempel:
Alfred Nobels liv: https://vimeo.com/148377655
Kyrkogården, gjord i samarbete med elever på kursen Digitalt skapande:
https://vimeo.com/170754045

Bild & form-fördjupning

För dig som går i årskurs 6 och uppåt och vill skapa fler gånger i veckan.
I den här kursen får du chansen att fördjupa dig i olika tekniker som t ex oljemålning, grafik, skulptur, digital bild, animerad film eller jobba med något eget projekt som du vill förverkliga.
Fördjupningen innebär att du går på en kurs i bild & form eller animerad film + en fördjupningslektion i veckan.
I avgiften som är 2 250 kr/ termin ingår 2 bildlektioner i veckan.

Sidan granskad den 13 juni 2018