Hjälpmedel:

Elbas

Lärare: Johan Briger

Kurs Dag Tid Plats
Nybörjare mån-fre em/kväll Kulturskolan
Fortsättning/avancerad mån-fre em/kväll Kulturskolan

Nybörjare (från åk 1)

Du får möjlighet att lära dig att spela efter en ackordsföljd och att hantera instrumentet på ett bra sätt. Vi spelar olika låtar tillsammans i grupp och framträder vid minst två tillfällen under första året.

Nybörjarkursen pågår under ett läsår och leder automatiskt till en plats på fortsättningsnivå. Vill du inte fortsätta efter nybörjarkursen krävs en avanmälan.

Gruppstorlek 1-3 elever, 20-30 min.

Läraren kontaktar dig om din exakta lektionstid innan terminsstart.

Fortsättningsnivå och avancerad nivå

Jobba självständigt i ensemble. Nya former att framträda. Möjligheter för inspelning, replokaler.

Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Gruppstorlek 1-2 elever, 20-30 min.

Läraren kontaktar dig om din exakta lektionstid innan terminsstart.

Sidan granskad den 10 oktober 2017