Hjälpmedel:

Musik i kubik

Lärare: Ulla Carolusson, Mats Dicken Hedrenius, Marie Johansson, Björn Persson.

Spelar du ett instrument eller sjunger och är extra intresserad av musik? Musik i kubik kallar vi ett kurspaket som finns för dig som vill fördjupa dig inom musik. Kanske siktar du på att söka dig till musikgymnasium, eller så tycker du som vi att musik är fantastiskt och något man gärna vill lära sig mer om.

För att få en plats på Musik i kubik krävs att du också går en kurs i sång eller instrument.

Kurs Dag Tid Plats
Musik i kubik åk 4-6 tisdagar 16.30-17.00 Kulturskolan
Musik i kubik åk 7-gym torsdagar 17.30-18.10 Kulturskolan 

Musik i kubik åk 4-6 samt åk 7-gymn

I avgiften som är 2 250 kr/termin ingår en förlängd spel- eller sånglektion och en musikteorilektion där du träffar andra elever som valt fördjupning. Du lär dig mer om notläsning, både rytmer och tonhöjd, tränar ditt gehör och lär dig mer om ackord.

Spel/sånglektionen är 30 minuter i veckan för åk 4-6 och 40 minuter i veckan för åk 7-gymn och schemaläggs av din lärare i samråd med dig.

Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Sidan granskad den 10 oktober 2017