Hjälpmedel:

Sång

Instrumentet rösten bär du alltid med dig!

Lärare: Cecilia Franzén, Vedrana Kozaragic, Cecilia Carbin-Laudon.

Kurs Dag Tid Plats
Sång

mån-tors

fredag

14.00-19.00

14.00-17.00

Kulturskolan
Mellanstadiekören måndag 15.40-16.30 Kulturskolan
Tunatrallarna måndag 17.00-17.40 Kulturskolan
Minitrallarna måndag 18.00-18.40 Kulturskolan
Kulturskolans Ungdomskör
tisdag
16.15-17.15 Kulturskolan

Sång (från åk 6)
I sångundervisningen arbetar vi med övningar och sånger som tänjer och stärker din röst. Utgångspunkten är att ge en grundläggande teknik som öppnar för en bredd i repertoaren. Du får själv vara med och styra val av repertoar.
Tillfälle att uppträda i olika sammanhang ges ett par gånger per termin.
För att du ska få ut så mycket som möjligt av sångundervisningen rekommenderar vi att du även deltar i ensemblelsång/kör vilket ingår i avgiften för den som går kursen solosång. Läs vidare under "Kör".
Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.
Gruppstorlek 1-3, 20-40 min.

Kör (från åk F)
I körsångsundervisningen arbetar vi, liksom i solosångsundervisningen, med att tänja och stärka rösten. Du får lära dig att förstå och ta hjälp av notbilden. Men framförallt utvecklar du ditt gehör genom att sjunga tillsammans med andra.
Körerna medverkar vid olika konserttillfällen 1-2 gånger per termin. Lucia är förstås en stor högtid för körerna!
Kursen pågår tillsvidare, avanmälan krävs.

Minitrallarna (åk F-1)
Detta är skolans yngsta kör. Här rör vi oss mycket och leker med rösten. Vi sjunger nya och gamla barnvisor. Allt övas in utantill. Ett givet uppträdande för den här kören är den årligen återkommande "Fröshowen".

Tunatrallarna (åk 2-3)
I den här gruppen har många nu sjungit ett par år men vi välkomnar glatt nya sångkompisar! Vi sjunger en blandad repertoar, provar på enklare stämsång som t.ex. kanonsång och hittar gärna på rörelser till sångerna. Allt övas in utantill men textblad förekommer för övning hemma.

Mellanstadiekören (åk 4-6)
Här tränar vi in sånger med längre texter och vi använder i huvudsak textblad för övning hemma men vi börjar också bekanta oss med notbilden.
Vi sjunger kanon och enklare stämsång och hittar gärna på danser till sångerna.

Kulturskolans Ungdomskör (åk 7-gymnasiet)
Här har vi kommit en bit på vägen. Vi har blivit en blandad kör, dvs. vi har nu en basstämma och sjunger i 3-4 stämmor. Vi jobbar med utvecklande röstteknik och tar hjälp av noter och vi välkomnar med glädje nya körsångare, killar som tjejer, i alla röstlägen.

Sidan granskad den 10 oktober 2017