Hjälpmedel:

Stråkinstrument

Lärare: Eva Fredljung, Marie Sättermon, Cecilia Carbin-Laudon samt (ej på bild) Christian Spering.

Undervisningen sker huvudsakligen i Kulturskolans lokaler i Röda skolan och Vallentuna Gymnasium/Teatern på eftermiddagar och kvällar. För närvarande undervisar vi även på Karbyskolan under dagtid.

Samspel är en viktig del av undervisningen. Tonfiskarna, Vallentuna Kammarorkester och Vallentuna Ungdomssymfoniorkester är exempel på ensembler där stråkeleverna ingår. På vårterminen ditt första spelår får du möjlighet att medverka i Kulturskolans Fröshow. När du har spelat i ett år får du en plats i Tonfiskarna, där du får lära dig mer notläsning och grundläggande samspel.

Stråkinstrumenten finns i flera olika storlekar och det är viktigt att du har en storlek på instrumentet som passar just dig. Därför kan du hyra fioler, altfioler, cello och kontrabasar av oss så länge du växer för att sedan köpa ett eget instrument. Instrumenten går att hyra från Kulturskolan i mån av tillgång för 500 kr/termin. Kontrabasar går att hyra även i vuxenstorlek, i mån av tillgång.

Kurs Dag Tid Plats
Fiol/altfiol måndag eftermiddag Kulturskolan/teatern
Fiol/altfiol tisdag  em/kväll  Kulturskolan
Fiol/altfiol  onsdag  em/kväll  Kulturskolan
Fiol/altfiol  torsdag em/kväll  Kulturskolan 
Fiol/altfiol  fredag  dagtid Karbyskolan 
Fiol/altfiol  fredag  eftermiddag  Kulturskolan 
Cello måndag  eftermiddag/kväll  Teatern
Cello  onsdag  eftermiddag/kväll  Kulturskolan 
Cello  torsdag eftermiddag/kväll  Kulturskolan 
Kontrabas Måndagar
eftermiddag Allegro

Fiol och altfiol (från åk F)

Fiolen är stråkfamiljens minsta instrument med den ljusaste tonen. Du kan spela på den överallt, det är enkelt att spela tillsammans med andra. Vi spelar i många genrer, allt från klassiskt, folkmusik till pop och jazz. Till en början spelar vi på gehör, men efterhand lär vi oss spela efter noter.

Lektion har du individuellt eller i mindre grupp och utöver det spelar vi i ensemble eller orkester varje vecka.

Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Gruppstorlek 1-2 elever, 20-30 min.

Läraren kontaktar dig om din exakta lektionstid innan terminsstart.

Cello (från 5 år)

Cellon är det näst största stråkinstrumentet. Det har en vacker och fyllig klang som ofta spelar melodin i en orkester och passar bra att spela i stämmor.

Ditt första spelår lär du dig att spela melodier med stråke och på vårterminen får du möjlighet att medverka i Kulturskolans Fröshow.

Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Gruppstorlek 1-2 elever, 20-30 min.

Före terminsstart träffas alla som valt cello och bestämmer tid för lektion. Läraren kontaktar dig efter anmälan för mer info.

Kontrabas (från åk F)

Kontrabasen är det största stråkinstrumentet, med mörk och fyllig klang. Du kan spela kontrabas med och utan stråke samt i alla tänkbara musikstilar.

Eftersom kontrabas är ett så stort instrument, får man hyra hem en kontrabas och spela på en annan i samma storlek på lektionerna.

Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Gruppstorlek 1- 2 elever, 20-30 min.

Läraren kontaktar dig om din exakta lektionstid innan terminsstart.

Sidan granskad den 5 mars 2018