Hjälpmedel:

Trummor & Slagverk

Lärare:Björn Persson

OBS! Det går endast att ansöka till trummor & slagverk fr.o.m. kalenderåret/samma år som elev skall börja åk 2.

Trummor & slagverk är världens äldsta, mest mångsidiga och de roligaste instrumenten att spela!

Trumset känner många till, men vi spelar också melodiskt slagverk som marimba och vibrafon. Vi spelar orkesterinstrument som pukor, virveltrumma och tamburin, samt slagverksinstrument från olika musikkulturer som t.ex. congas och afrikanska trummor.

Du som börjar får prova på allt och kan om du vill så småningom specialisera dig på det du är mest intresserad av.

Under första terminen måste du inte ha ett trumset hemma, sedan är eget instrument nödvändigt för att kunna öva hemma.

Kurs Dag Tid Plats
Nybörjare mån-fre em/kväll Kulturskolan 
Fortsättning mån-fre em/kväll Kulturskolan
Avancerad mån-fre em/kväll Kulturskolan

Nybörjare (åk 3-gym)

Nybörjarkursen pågår under ett läsår och leder automatiskt till en plats på fortsättningsnivå. Vill du inte fortsätta efter nybörjarkursen krävs en avanmälan.

Gruppstorlek 3-5 elever, 40 min.

Fortsättning (åk 5-gym)

Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Gruppstorlek 2-4 elever, 30-40 min.

Läraren kontaktar dig om din exakta lektionstid innan terminsstart.

Avancerad nivå (åk 7-gym)

Du behåller din plats nästa termin om vi inte fått in en avanmälan.

Gruppstorlek 1-2 elever, 20-30 min.

Sidan granskad den 6 oktober 2017