Hjälpmedel:

Tack alla lärare och elever

Stort tack alla lärare och elever som genomförde Kulturskolans Melodifestival lördag 18/11.

Till er föräldrar/publik som inte fick plats i salongen vill vi förklara att vi inte riktigt var beredda på den anstormning av publik som blev. I ivern att göra denna fantastiska föreställning för och med era barn och ungdomar missbedömde vi detta och kommer att väga in detta bättre i framtiden. Brandsäkerheten för våra elever, personal och publik väger tyngst och detta gjorde att alla inte fick plats i salongen. För att ni skall få en bild av föreställningen skall vi försöka dela bilder och ljudupptagning på lämpligt sätt. Hör av er till mig så kommer jag ordna detta.

Med vänlig hälsning Jerker Axelsson, Kulturskolechef.

 

Sidan granskad den 22 november 2017