Hjälpmedel:

Om Kulturskolan

 Välkommen till Kulturskolan!

På Kulturskolan i Vallentuna kan du lära dig spela instrument och gå på kurser inom sång, dans, teater/drama, bild/form och musikterapi. Undervisningen sker oftast efter skoltid på Kulturskolan. Se vårt utbud i kurskatalogen.

De yngsta eleverna på Kulturskolan är bara 4 år och många stannar kvar ända tills de går ut gymnasiet. Kulturskolan ger varje år många konserter, föreställningar och utställningar där de som vill får vara med och framträda tillsammans med andra.

 

Vallentuna kulturskola är en utveckling av den kommunala musikskolan, som startade 1955 genom ett beslut i dåvarande skolstyrelsen. Det var kantor Holger Hovmark (1900-1990) som var initiativtagare.

Musikskolan från 1955 byggde på den så kallade "Musikcirkeln", som bedrivit musikverksamhet i Vallentuna sedan 40-talet (trolig start 1942) och som även den initierades av kantor Holger Hovmark.

Bland profiler som rektorer och lärare märks Kurt-Wallis Pettersson, rektor under 80-talet och lärare som var med från 1955 som Erik Gustavsson, piano, och musiklärare B Hansson från Stockholm.

Verksamheten i Musikcirkeln och i musikskolan under 50-talet och en tid framåt var baserad på undervisning i piano, fiol, blockflöjt och mandolin, men även blåsinstrument förekom som ett alternativ för äldre elever.

Det var många kommunala musikskolor som startade runt om Stockholm i mitten av 50-talet. Startskottet var en musikkonferens som Stockholms läns landstings folkbildningskommitté hade inbjudit till i Danderyd 16-17 april 1955. Initiativtagare till mötet var förre operachefen Bertil Bokstedt, då konsulent i musikfrågor i nämnda kommitté.

Här uppmanades deltagarna att resa hem till respektive kommuner och söka bidrag för att starta musikskola.

Vallentuna var alltså redan igång när den inbjudningen kom.

Kulturskolan startade sedan år 2000, i och med att ämnena dans och drama/teater tillkom. Kulturskolan har sedan utökat verksamheten med bild & form.

Idag finns en mängd kurser inom musik, sång, dans, teater, bild och form, samt musikterapi. De yngsta eleverna på Kulturskolan är bara 4 år och många stannar kvar ända tills de gått ut gymnasiet.Sidan granskad den 6 oktober 2017