Hjälpmedel:

Vanliga frågor

När kan jag anmäla mitt barn till era kurser?
Det går bra att anmäla sig till Kulturskolans kursutbud under hela kalenderåret. Vi har kurser för dig mellan 4 och 20 år. Du får gå på Kulturskolans kurser fram till att du slutar gymnasiet.
OBS! Det går endast att ansöka till piano- och gitarrämnena fr.o.m. kalenderåret/samma år som elev skall börja åk. 1. Det går endast att ansöka till trummor & slagverk fr.o.m. kalenderåret/samma år som elev skall börja åk. 2.

Hur anmäler du dig till en kurs?
Du anmäler dig via vår hemsida och fyller i det digitala anmälningsformuläret. Du kan anmäla ett första- och ett andrahandsval. När anmälan är registrerad får du ett bekräftelsemail från Kulturskolan. Det går bra att anmäla sig till Kulturskolans kursutbud under hela kalenderåret. Se anmälan här.

Kan jag skicka in en skriftlig ansökan?
Vi tar bara emot anmälningar digitalt via vår hemsida.

Vad gäller kring elevintag inför varje termin?
Kulturskolan tar in nya elever i början av varje termin. Kulturskolans lärare kontaktar dig när du fått plats på vald kurs. Om lediga platser finns på en kurs efter terminsstart, kan intagning ske löpande. Samtliga kursanmälningar placeras i Kulturskolans elevkö.

Hur får vi reda på om vi får plats eller ej?
Lärare återkommer till er när Kulturskolan har ett erbjudande om plats. Kulturskolans ambition är att erbjuda plats inom ett år från anmälningsdatum. Om elev avslutar kurs erbjuds ny elev plats. Det innebär att Kulturskolan ej kan ge exakt besked hur många platser det finns att erbjuda inför varje termin, då det är baserat på om någon annan elev väljer att avsluta sin kurs.

Kan eleven byta kurs?
Vill eleven byta kurs behöver man göra en ny anmälan.

Måste man återanmäla varje läsår?
Nej, en plats på en kurs i Kulturskolan fortsätter följande terminer till dess att avanmälan gjorts. Undantaget är Kulturverkstad där kursen avslutas efter åk. 2.

Hur avanmäler vi en kurs?
Uppsägning av plats ska göras innan terminsstart via e-post till kulturskolan@vallentuna.se .

Kan vi få prova på första lektionen?
Nej. Om platsen sägs upp efter första lektionstillfället faktureras ej någon terminsavgift. Sägs platsen upp efter andra lektionstillfället faktureras halv terminsavgift och efter tredje lektionstillfället faktureras hel terminsavgift.

Kan man lägga ett önskemål om vilken lokal/skola jag önskar ha undervisningen?
Nej, det behöver du inte. Det visas i vårt elevadministrativa system vid vilken skola man är skriven. I vår kurskatalog står det vid vilken lokal/skola våra olika kurser ges. Var noga med att ange rätt kursnamn i din anmälan. Se vår kurskatalog här.

Var sker undervisningen?
Undervisningen sker vanligtvis efter skoltid i Kulturskolans egna lokaler eller ute på skolorna runt om i kommunen.

Hur fungerar kösystemet?
Anmälningar till kurser placeras i kö i turordning genom anmälningsdatum när anmälan registrerats hos Kulturskolan. Om du väljer att inte acceptera ett erbjudande om en vald kurs förlorar du din plats i kön, men är naturligtvis välkommen med en ny ansökan. Om du accepterar en plats på ett av dina val står du kvar i kön på det andra. Det är inte möjligt att stå i kö till en kurs utan att ha uppnått åldersgränsen vid kommande terminsstart.

Varför finns det kö?
I vissa kurser är efterfrågan större än tillgången på elevplatser. De som inte kan erbjudas plats placeras i kö och erbjuds plats när det uppstår lediga platser. Kulturskolans ambition är att erbjuda plats inom ett år från anmälningsdatum.

Förlorar jag min kö plats om jag tackar nej till kurs?
Ja. Om du väljer att inte acceptera ett erbjudande förlorar du din köplats gällande den kurs du tackar nej till. Du står kvar i kö till dina övriga val.

Vilka kurser har lång kö?
Kulturskolan arbetar aktivt med att ha så korta kötider det går och Kulturskolans ambition är att erbjuda plats inom ett år från ansökningsdatum på alla våra kurser.

Hur lång är lektionstiden?
Lektionstiden varier för våra olika ämnen. Se vår Kurskatalog för respektive ämne.

Elevfrånvaro
Frånvaro meddelas direkt till läraren via telefon, sms eller mail före aktuell lektion. Se våra lärare här.

Vad gäller kring inställda lektioner?
Kulturskolan garanterar minst 12 kurstillfällen per termin. Vi kan ibland behöva ställa in lektion på grund av sjukdom. Kursdeltagarna meddelas i dessa fall via mail.

Kan man hyra instrument på Kulturskolan?
Kulturskolan hyr ut, i mån av tillgång, altfiol/viola, cello/violoncell, fiol/violin, klarinett, trombon, trumpet, tvärflöjt och valthorn. Det kostar 500 kr/termin. I hyran ingår inte förbrukningsmaterial som t.ex. rörblad, strängar, harts mm.

Hur återlämnar man instrumentet efter avslutad kurs?
Man återlämnar sitt instrument via Kulturskolans expedition eller via din lärare under lektionstid. Se expeditionstider här.

När blir jag betalningsskyldig?
Sägs platsen upp efter andra lektionstillfället faktureras halv terminsavgift och efter tredje lektionstillfället faktureras hel terminsavgift.

När betalas terminsavgiften?
Fakturorna skickas ut under oktober - november, samt under februari-mars om eleven varit med sen terminsstart. I annat fall c:a en månad efter start.

Hur behandlas personuppgifter?
Personuppgifter i anmälan registreras i Vallentunas kommuns elevadministrativa system i enlighet med §25 PUL (Personuppgiftslagen).

Om man har skyddade personuppgifter?
Personer med skyddade personuppgifter måste hanteras utanför vårt ordinarie registreringssystem: ta kontakt med oss på tel. 08-587 852 70 eller kulturskolan@vallentuna.se

Var kan jag hitta mina kvarglömda saker?
Kulturskolan ansvarar ej för kvarglömda saker. Kvarglömda saker, skor och kläder läggs i en korg som står vid Expeditionen, entréplan i Röda Skolan. Korgen töms varje termin då sakerna/kläder efterskänks. Eventuella värdesaker tas om hand på expeditionen, det går bra att fråga eller komma förbi under expeditionstider för att se om ditt borttappade föremål är inlämnat.

Följ oss på:

Facebook: https://facebook.com/kulturskolanvallentuna/

Instagram: https://www.instagram.com/vallentunakulturskola/

Sidan granskad den 2 november 2017