Hjälpmedel:

Kvalitet och utveckling

Vallentuna kommun följer, enligt skollagen, regelbundet upp och utvärderar kvaliteten i kommunens skolverksamheter. Syftet är att följa upp målen för verksamheterna och att ge stöd och underlag för att utveckla och förbättra verksamheten och dess resultat.

Du hittar mer information om respektive verksamhet under rubrikerna till vänster.

Sidan granskad den 29 augusti 2017