Hjälpmedel:

Enkätresultat elever och vårdnadshavare

Om undersökningarna

Barn- och ungdomsförvaltningen i Vallentuna kommun genomför varje vår enkätundersökningar till elever och vårdnadshavare i våra kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att få underlag för att utveckla kvaliteten. Varje enhet får sitt eget resultat och kan använda det i sitt eget utvecklingsarbete.

Vallentuna deltar sedan 2011 i ett utvärderingssamarbete-VÅGA VISA-tillsammans med ett flertal kommuner i Stockholms län. Inom detta samarbete deltar Vallentuna kommun i enkäterna som genomförs under samma tidsperiod, vilket gör det möjligt att jämföra kommunens resultat med andra kommuner.

Kommunen genomför även egna enkäter för att komplettera resultaten från VÅGA VISA.

Resultaten 2017

Du kan ta del av resultaten för hela kommunen totalt genom att klicka på länkarna nedan. För att ta del av respektive enhets resultat, se skolornas egna webbplatser.

Vårdnadshavare

Förskola
Familjedaghem
Förskoleklass
Åk 3
Åk 6

Elever

Åk 3
Åk 6
Åk 8
Vallentuna gymnasium åk 2 historik
Vallentuna gymnasium åk 2 jämförelse Stockholms län

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2017