Hjälpmedel:

Lärarstudent

I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får lärarstudenten omsätta sina teorier i praktiken och tillägna sig de verktyg som krävs för att bli en bra pedagog. Detta är den del av lärarutbildningen som kommunen ansvarar för.

Vallentuna kommun har tecknat avtal om samverkan i lärarutbildningen med olika lärosäten, bland annat Stockholms universitet och Uppsala universitet. Under en termin genomför cirka 75 lärarstudenter sin VFU i förskolor, grundskolor och gymnasiet i Vallentuna.

God rekryteringsgrund

För kommunen är VFU en god rekryteringsgrund. Genom att ha en bra kvalitet på VFU ökar vi möjligheten att studenten efter examen söker anställning i Vallentuna kommun.

Skolutveckling

En skola som tar emot och handleder VFU-studenter ges möjlighet till skolutveckling. Att en eller flera studenter kommer in med nya idéer och ser verksamheten med nya ögon möjliggör att verksamheten kan utvecklas.

Kompetensutveckling

Att ta emot och handleda en VFU-student innebär kompetensutveckling för handledaren. Genom att i sitt arbete behöva sätta ord på det man gör utvecklar man sin yrkesroll och sitt yrkesutövande. Genom att vara en del i lärarutbildningen har man som handledare stora möjligheter att forma framtidens pedagoger.

Sidan granskad den 18 april 2017