Hjälpmedel:

Till dig som är lärarstudent

Vallentuna kommun har tecknat avtal om samverkan i lärarutbildningen med olika lärosäten, bland annat Stockholms universitet och Uppsala universitet. Under en termin genomför cirka 75 lärarstudenter sin VFU i förskolor, grundskolor och gymnasiet i Vallentuna.

Placering i förskola och skola

All placering sker via kommunens VFU-samordnare. Via ditt lärosäte får du veta vilken förskola eller skola som du har placerats i. Senast två veckor innan din VFU kontaktar du din VFU-skola/förskola (VFU-koordinator eller rektor/förskolechef) samt din VFU-handledare.

Varje kommunal skola har sin egen VFU-koordinator som ansvarar för enhetens VFU-placeringar. På förskolorna (de fristående enheterna och de kommunala) placerar VFU-samordnaren studenter i samråd med förskolechef. På de fristående skolorna placerar VFU-samordnaren studenter i samråd med rektor. VFU-handledaren är den som ansvarar för din VFU och som du gör upp din studieplan tillsammans med.

Registerkontroll

Från den 1 april 2008 ska VFU-studenter genomgå en registerkontroll. Registerutdraget ska du visa upp på skolan innan du påbörjar din VFU. Utan ditt utdrag får du ej påbörja din VFU.

 Polisens webbplats om belastningsregistret

 Stockholms universitets webbplats om registerutdrag

Sidan uppdaterad den 18 april 2017