Hjälpmedel:

Måltider

Vi serverar barn och elever god, näringsriktig och varierad mat i en trevlig miljö. Måltiderna ska vara en stunds avkoppling tillsammans med kamrater och personal. Vi vill att våra matgäster ska känna matglädje tillsammans med oss.

Våra barns och elevers hälsa

Vi är måna om våra elevers hälsa och följer de råd som Livsmedelsverket har tagit fram för måltidsverksamhet i förskola, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola. Dessa råd gör att vi känner oss trygga och vi vet att barnen och ungdomarna erbjuds energi- och näringsriktiga måltider.

Livsmedelsverkets råd säger bland annat att:

  • Dagens lunch ska ge cirka 25-35 procent av dagens energi- och näringsbehov.
  • Matsedeln ska vara varierad.
  • Specialkoster ska vid behov erbjudas.
  • Det bör finnas minst två rätter att välja på.
  • En varierad salladsbuffé bör serveras varje dag.

Du kan läsa mer om Livsmedelsverkets råd på deras webbplats, se länk i högermenyn.

Matsedel

Från och med vårterminen 2016 planerar varje skolkök sin egen meny. Vårt mål är att menyn ska vara säsongsanpassad och varierad med inslag från olika delar av världen. Den ska även innehålla svensk husmanskost och barnens "favoriträtter". Varje dag serverar vi minst två rätter. Förskolor och andra enheter som får mat från någon av skolrestaurangerna får ett av alternativen, i regel det översta på matsedeln.

Menyn ska följa kommunens kostpolicy och vi strävar efter att handla så mycket ekologiska livsmedel som möjligt. Vi vill också servera mer lokalproducerad och lokalt odlad mat. I dagsläget är cirka 20 procent av våra inköpta livsmedel ekologiska. Det är främst mjölkprodukter, MSC-märkt fisk samt frukt och grönsaker beroende på kvalitet. Samtliga våra livsmedel ska uppfylla kvalitetskrav enligt gällande EG-förordningar, Livsmedelslagstiftning samt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vi strävar också efter att minska matsvinnet i alla led.

Kostintyg

Vi serverar specialkost till de elever som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta alla slags livsmedel. Vi behöver ett intyg från dig som vårdnadshavare. Intyget skickas till köket i barnets f��rskola eller elevens skola. 

Matråd

Matråd finns på varje skola och är ett samarbete mellan elever och personal från skola och restaurang. Vi vill skapa en bra kommunikation och låta eleverna påverka maten i skolan. Det kan gälla såväl matsedel som miljön i restaurangen.

Kostnadsfria måltider

Skolmåltider i förskola och grundskola är alltid kostnadsfria. Kommunen erbjuder även gymnasieelever folkbokförda i Vallentuna kostnadsfria skolmåltider, oavsett vilken gymnasieskola de går i. Vid utflykter kan vi erbjuda en enklare måltid. Detta beställs av skolans personal.

Kommunens kostenhet

Kostenheten ansvarar för måltidsverksamheten i våra kommunala förskolor, grundskolor, fritidshem samt Vallentuna gymnasium. Drygt 50 personer lagar och serverar cirka 4 500 lunchmåltider per dag samt frukost och mellanmål.

Kostenhetens webbsida

Sidan uppdaterad den 14 januari 2016