Hjälpmedel:

Modersmålsundervisning för elev i utomkommunal skola

För att erhålla modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnet. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål, vilket innebär att kunna förstå och tala språket. Kraven på grundläggande kunskaper gäller även adoptivbarn samt de nationella minoritetsspråken, samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani shib.

Modersmålsundervisning regleras i skollagen (2010:800) 10 kap. 7 §.

Bidrag från hemkommunen i form av tilläggsbelopp för elev som uppfyller kriterierna för modersmålsundervisning regleras i skollagen (2010:800) 10 kap. 39 §.

Tilläggsbelopp kan sökas för en termin i taget. Om eleven avbryter undervisningen måste Vallentuna kommun informeras. Ansökan sker på blanketten "Ansökan om tilläggsbelopp modersmålsundervisning", du hittar den under rubriken Relaterad information i högermenyn.

 

 

Sidan uppdaterad den 19 januari 2018