Hjälpmedel:

Nyhetsarkiv barnomsorg och utbildning

 • Hjälmstaskolan har besök från Frankrike

  2018-05-16

  Den här veckan har vi besök av 17 elever och 2 lärare från Narbonne i Frankrike. Hjälmstaskolan har sedan 2016 ett samarbete med skolan Lycée de Beauséjour i Narbonne.

 • Utställning - "Barns relation till Vallentuna kommun"

  2018-05-14

  De kommunala förskolorna i Vallentuna kommun har under 2017/2018 arbetat med ett gemensamt projekt, Barns relation till Vallentuna kommun. Arbetet visar nu upp på en utställning den 23 maj.

 • Avgiftsfri kollektivtrafik till skolungdomar under sommaren 2018

  2018-05-09

  Riksdagen har beslutat om avgiftsfri kollektivtrafik till skolungdomar under sommaren 2018.

 • Kommunsamarbete för att stärka praktiknära forskning kring undervisning i förskolan

  2018-04-27

  I går, 26 april 2018, startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Vallentuna kommun är en av deltagarna.

 • Ansökan om skolskjuts

  2018-04-26

  Nu är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2018/19. Även om du redan har rätt till skolskjuts behöver du göra en ny ansökan inför kommande läsår. Du behöver även vara folkbokförd i Vallentuna kommun.

 • Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet - lokalutredning Karlbergsskolan

  2018-04-18

  I december 2016 genomfördes en undersökning av inomhusmiljön i två av Karlbergsskolans klassrum. I juni 2017 genomfördes en kompletterande undersökning av inomhusluften. En kostnadsbedömning för byggnadsåtgärder är nu publicerad.

 • Livia Fränkel föreläste på Ekebyskolan

  2018-04-16

  Fredagen den 13 april 2018 besökte Livia Fränkel, överlevare av Förintelsen, Ekebyskolan. Livia berättade om vad som hände henne och hennes familj under andra världskriget.

 • Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet

  2018-04-13

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 10 april 2018 att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet från och med den 1 juli 2018.

 • Use your voice – konferens på Vallentuna gymnasium

  2018-04-12

  Den 13-15 april samlas elevråd från högstadie- och gymnasieskolor runt om i landet på Vallentuna gymnasium för att diskutera skolpolitik och hur elever bättre kan påverka sin utbildning.

 • Extra sammanträde barn- och ungdomsnämnden

  2018-03-26

  Barn- och ungdomsnämnden höll den 20 mars 2018 ett extra sammanträde med anledning av effektutredningen kring en ny skolorganisation. Under sammanträdet diskuterades bland annat de synpunkter som kommit in från allmänheten.

 • Lärare på Vallentuna gymnasium undervisar amerikanska lärarstudenter

  2018-03-26

  Lärarnas Riksförbunds tidning, Skolvärlden, skriver i sitt senaste nummer om Vallentuna gymnasium och läraren Angelica Granqvist som är involverad i amerikansk lärarutbildning vid Butler University College of Education i Indianapolis.

 • Ny maxtaxa för barnomsorg

  2018-03-19

  Från och med den 19 mars 2018 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Den höjda avgiften beror på att inkomsttaket, som baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad, har höjts från 45 392 kr till 46 080 kr.

 • Avdelningen Buketten i Lindholmens förskolor byter lokaler

  2018-03-13

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 februari 2018 att avdelningen Buketten omlokaliseras till uppförda paviljonger vid Ekens förskola från och med höstterminen 2018.

 • Elev på Gustav Vasaskolan intervjuad av P4 Kronoberg

  2018-03-12

  En elev i årskurs 4 på Gustav Vasaskolan har blivit intervjuad av P4 Kronoberg – nyheter i barnradion. Hon berättade bland annat om hur det är att få betyg i årskurs 4.

 • Sveriges skolledarförbunds tidning, Skolledaren, uppmärksammar Vallentunas försterektorer

  2018-03-08

  Sveriges skolledarförbunds tidning, Skolledaren, har uppmärksammat Vallentuna kommuns satsning på försterektorer. Ett uppdrag som vi är först ut i landet med!

 • Kompetensutveckling för kommunens fritidspersonal

  2018-03-07

  Idag, 7 mars 2018, har all fritidspersonal i våra kommunala grundskolor deltagit i en halvdagsföresläsning med pedagogikforskare och fil.dr. Ann S Pihlgren.

 • Nya riktlinjer för skolskjuts

  2018-03-06

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 20 februari 2018 att även elever i förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts. Nämnden fattade även beslut om förändrade avståndskrav.

 • Översyn av skolverksamheten - effektutredning klar

  2018-02-14

  Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten utrett två förslag för ny organisation och påbörjade även utredning av ett tredje tilläggsförslag under januari månad. Rapporten är nu klar.

 • Gemensam utbildningsdag för alla pedagoger i de kommunala förskolorna

  2018-02-12

  I fredags, den 9 februari 2018, hade alla pedagoger i de kommunala förskolorna sin första gemensamma utbildningsdag, temat var digitalisering.

 • Jan Björklund har besökt Gustav Vasaskolan

  2018-01-31

  Idag, torsdagen den 1 februari 2018, besökte Liberalernas partiledare Jan Björklund Gustav Vasaskolan. Syftet var att diskutera hur arbetet med betyg från årskurs 4 har fungerat.

 • Tyck till om din förskola och grundskola

  2018-01-19

  Nu har du möjlighet att tycka till om din förskola eller skola. Vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, årskurs 3 och 6 ges möjlighet att svara på ett antal frågor om verksamheten.

 • Översyn av skolverksamheten - ny skolorganisation

  2018-01-17

  Arbetet med den nya organisationen pågår. Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten utrett två förslag för ny skolorganisation men utreder nu även ett tredje förslag.

 • Förskolan Åby Ängar

  2018-01-10

  Idag, 10 januari 2018, öppnar den nya förskolan Åby Ängar i centrala Vallentuna! Förskolan kommer att ha plats för totalt 100 barn och har ett eget tillagningskök.

 • Namnbyte grundsärskolans verksamhet

  2018-01-02

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 6 december att grundsärskolan på Hammarbacksskolan byter namn till Olympiaskolan. Förändringen börjar att gälla från och med den 1 januari 2018.

 • Namnbyten förskolor

  2018-01-02

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 februari 2017 att den kommunala förskoleverksamheten ska vara en egen organisation och separeras från skolverksamheten. Som ett led i denna organiationsförändring byter även två av förskolorna namn.

 • Förbättringar av inomhusmiljön på Hjälmstaskolan

  2017-12-19

  Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten genomfört en rad åtgärder för att komma tillrätta med de fukt- och ventilationsproblem som tidigare har uppmärksammats på Hjälmstaskolan.

 • SVT-reportage från Gustav Vasaskolan

  2017-12-18

  Onsdagen den 6 december besökte SVT Gustav Vasaskolan för att göra ett reportage om deras deltagande i betygsförsöket från årskurs 4.

 • Matsalskampen 2017

  2017-12-15

  Matsalskampen arrangeras av avfallsbolaget SÖRAB. Syftet är att öka kunskapen och engagemanget kring miljöfrågor, avfallsminimering och framförallt att matsvinnet måste minska.

 • Kultur- och idrottssatsning i Vallentunas grundskolor

  2017-10-31

  Höstterminen 2018 lanserar vi pilotprojektet "Satsning på idrott och kultur i Vallentunas grundskolor".

 • Ny organisation för den kommunala förskoleverksamheten

  2017-10-27

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 februari 2017 att den kommunala förskoleverksamheten ska vara en egen organisation och separeras från skolverksamheten.

 • Lärtjänsten Schoolido

  2017-10-26

  Vi använder nu den digitala lärtjänsten Schoolido för föräldrar och elever i årskurs 7-9 i våra kommunala skolor.

 • Videgårdens förskola och Språkförskolan får nya lokaler

  2017-10-15

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 10 oktober att den nya förskolan i Ormsta ska drivas i kommunal regi. Videgårdens förskola och Språkförskolan kommer därför att få flytta in i nya lokaler från och med januari 2019.

 • Välgörenhetsbrunch på Lovisedalsskolan

  2017-10-11

  I söndags, den 8 oktober, arrangerade Lovisedalsskolan en välgörenhetsbrunch till förmån för Världens barn.

 • Vallentuna får bättre resultat i årets skolranking

  2017-10-09

  I Lärarförbundets granskning Bästa skolkommun 2017 hamnar Vallentuna på plats 150 i år mot placering 157 förra året. Totalt jämförs landets 290 kommuner.

 • Nöjda elever på Vallentuna gymnasium

  2017-09-15

  Varje år genomför Storsthlm, tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, en enkätundersökning till gymnasieelever i årskurs 2. På Vallentuna gymnasium har andelen positiva svar ökat bland samtliga frågor jämfört med 2015 och 2016.

 • Ny förskola i Ormsta

  2017-09-12

  Under hösten 2016 började Vallentuna kommun projekteringsarbetet för att bygga en ny förskola vid Ormstaskolan. Förskolans verksamhet beräknas öppna under januari 2019.

 • Lärare från Vallentuna nominerad till Guldäpplet 2017

  2017-09-01

  Guldäpplet delas ut till lärare som förnyar undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidrar till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter. I år är Anne Dahlin från Ekebyskolan nominerad.

 • Gustav Vasaskolan testar betyg från årskurs 4

  2017-08-25

  Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Gustav Vasaskolan är den enda kommunala grundskolan i landet som deltar

 • Möjlighet till utökad tid på förskola och fritids vid föräldraledighet och arbetslöshet

  2017-08-24

  Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa ska ha möjlighet att delta i förskolans verksamhet upp till 30 timmar per vecka.

 • Läsårsstart augusti 2017

  2017-08-14

  Den 17 augusti är det dags för skolstart på Vallentuna gymnasium för årskurs 1, introduktionsprogrammen samt språkintroduktion. Årskurs 2 och 3 börjar den 18 augusti. Den 21 augusti är det dags för skolstart för eleverna i våra kommunala grundskolor.

 • Vallentuna kommun inleder samarbete med Sorsele kommun

  2017-07-05

  Från och med den 1 augusti 2017 inleder Vallentuna kommun och Sorsele kommun ett samarbete med syfte att ge ensamkommande barn och unga en bra start i Sverige.

 • Frågor om gymnasievalet?

  2017-06-30

  Har du som sökt till gymnasiet i höst frågor om ditt gymnasieval? Behöver du hjälp med att göra ett sent ändringsval eller göra en helt ny ansökan?

 • Vallentuna kommuns lokalförsörjning

  2017-06-19

  En gång per år tar barn- och ungdomsförvaltningen fram en lokalförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola.

 • Sommarfest på Nova

  2017-06-13

  Kom och fira in sommarlovet med oss på Nova!

 • Nu kan du ansöka till uppdragen som försterektor!

  2017-06-09

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 14 mars 2017 att starta funktionen försterektor samt anta riktlinjer för uppdragen. Uppdragen ska vara riktade till både fristående huvudmän inom Vallentuna kommun och till de kommunala skolorna.

 • Vallentuna skolmuseum

  2017-05-30

  Skolmuseet har öppet under perioden 15 juni - 24 juli, måndag-fredag, kl. 13-16. Här får du se en komplett skolmiljö med skolsal och lärarinnebostad från 1910.

 • Prins Daniel har besökt Bällstabergsskolan

  2017-05-22

  I fredags, 19 maj, besökte Prins Daniel Bällstabergsskolan för att få en inblick i deras arbete med fysisk aktivitet och rörelse i skolan.

 • Succé för Light My Future

  2017-05-12

  Fullsatt Vallentuna Teater när föreställningen visades för skolklasser och inbjudna gäster från kulturrådet och kulturdepartementet.

 • Butler University besöker Vallentuna gymnasium

  2017-05-10

  Den här veckan har Vallentuna gymnasium besök av 20 professorer från olika institutioner på Butler University i Indianapolis, USA. Professorerna deltar i ett seminarium som heter "Equity and Wellness: the Scandinavian Context.

 • Generalförsamling Vallentuna gymnasium

  2017-05-09

  Onsdagen den 10 maj är det dags för Generalförsamling i Vallentuna gymnasiums 21:a FN-rollspel. Riksdagsledamot Birgitta Ohlsson inledningstalar och ungefär 200 elever från fyra olika gymnasieskolor deltar i rollspelet.

 • Förskolan Bullerbyn flyttar till förskolan Katthult

  2017-05-05

  Med anledning av det minskande barnantalet i södra området av Vallentuna flyttas förskolan Bullerbyn till förskolan Katthult. Verksamheten flyttar från och med den 1 juli 2017.

 • Nu är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2017/2018

  2017-05-03

  För att få besked om beslut innan den 30 juni måste ansökan ha inkommit till oss senast den 30 maj. Ansökan ska göras via kommunens e-tjänst eller via blankett.

 • Hjälmstaskolan har besök från Frankrike

  2017-04-26

  Den här veckan har vi besök av 15 elever och 2 lärare från Narbonne i Frankrike. Hjälmstaskolan har sedan 2016 ett samarbete med skolan Lycée de Beauséjour i Narbonne.

 • Light My Future

  2017-04-06

  Som en del av projektet Skapande skola pågår sedan i höstas ett teatersamarbete mellan Boulevardteatern och Optimus, Vallentunas skolenhet för nyanlända elever.

 • Angående Förskolebrevet

  2017-03-27

  Det har i sociala medier och media förts diskussioner gällande Vallentuna kommuns förhållningssätt till det så kallade Förskolebrevet. Förskolebrevet kommer från Treskablinoll AB som arbetar för barns rätt till en trygg barndom utan sexuella övergrepp.

 • Utlysning av konstuppdrag

  2017-03-22

  I samband med att Vallentuna kommun bygger Hagaskolan avsätts medel för två konstnärliga gestaltningar.

 • Nya förskolan i Ormsta kommer att drivas i fristående regi

  2017-03-20

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 17 mars 2017 att den nya förskolan som ska byggas i Ormsta ska drivas i fristående regi. Förskolans verksamhet beräknas öppna under januari 2019.

 • Förskolorna Haga och Borgen flyttar till Hagaskolans lokaler

  2017-03-20

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 17 mars 2017 att verksamheterna vid förskolorna Borgen och Haga omlokaliseras till Hagaskolans lokaler från och med höstterminen 2019.

 • Nu satsar vi på försterektorer i grundskolan

  2017-03-16

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 14 mars 2017 att starta funktionen försterektor samt anta riktlinjer för uppdragen. Uppdragen ska vara riktade till både fristående huvudmän inom Vallentuna kommun och till våra kommunala skolor.

 • Första spadtaget Hagaskolan

  2017-03-07

  Idag, 7 mars, togs det första spadtaget inför bygget av nya Hagaskolan. Vid ceremonin deltog barn från två förskolor i närområdet samt representanter från kommunen och JM Entreprenad AB.

 • Kommunala förskoleverksamheten får egen organisation

  2017-03-01

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 21 februari 2017 att den kommunala förskoleverksamheten ska drivas som en egen verksamhet. Förskoleverksamheten har sedan 2009 varit integrerad i skolverksamheten.

 • Förskolan Åby Ängar

  2017-02-23

  Nu går det att ansöka till förskolan Åby Ängar. Verksamheten beräknas öppna under vårterminen 2018.

 • Föreläsning 28 mars - Vad händer på nätet?

  2017-02-23

  Johnny Lindqvist är en av Sveriges främsta experter när det gäller unga och internet. I den här föreläsningen berättar han om vilka drivkrafter som ligger bakom ungas sätt att använda sociala medier.

 • Med anledning av skottlossningen vid Hammarbacksskolan

  2017-02-15

  Under kvällen igår, tisdag, sköts en person i Vallentuna. Enligt polisen finns ingen hotbild mot skolan.

 • Åtgärder vid förskolan Smultronet

  2017-02-06

  Kommunen har idag, måndag, tagit beslut om åtgärder med anledning av trafikolyckan i lördags.

 • Vallentuna Friskola har ny ägare

  2017-02-01

  Från och med den 1 februari 2017 har Vallentuna Friskola en ny ägare, Atvexa AB.

 • Kurs i babymassage

  2017-01-18

  Öppna förskolan i Vallentuna erbjuder en kurs i babymassage under fem onsdagar kl. 13-14. Ditt barn ska vara mellan 1-8 månader.

 • Välkommen till SchoolSoft!

  2017-01-11

  Nu inför vi systemet SchoolSoft i våra kommunala skolverksamheter, från förskola till gymnasium.

 • Skolval inför läsåret 2017/18 för förskoleklass och årskurs 7

  2017-01-11

  Du som har barn som börjar förskoleklass till hösten eller som ska börja årskurs 7 och som går på Gustav Vasaskolan, Karlbergsskolan eller Kårsta skola, gör skolval. Elever som redan går på en F-9-skola behöver inte göra skolval.

 • Ny maxtaxa för barnomsorg

  2016-12-20

  Från och med den 1 januari 2017 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 • Huvudman till förskolan Åby ängar utsedd

  2016-12-15

  Barn- och ungdomsnämden beslutade den 6 december 2016 att Skrattegi AB blir fristående huvudman för förskolan Åby ängar.

 • Frukostsatsning och större andel ekologiska livsmedel

  2016-12-09

  Under våren satsar vi på frukost i årskurs 6-9 och gymnasiet samt utökar andelen ekologiska livsmedel.

 • Vallentuna gymnasium firar 30 år!

  2016-11-24

  Fredagen den 2 december firas jubiléet med underhållning i Vallentuna teater och middag för inbjudna gäster.

 • Omstaskolan blir en F-8 skola inför flytten till Hagaskolan

  2016-11-17

  Den 25 oktober 2016 beslutade barn- och ungdomsnämnden att Ormstaskolans verksamhet ska utökas till att även omfatta årskurs 7 och årskurs 8 inför flytten till Hagaskolan.

 • Förskola Ormsta

  2016-11-15

  Under hösten 2016 börjar Vallentuna kommun arbetet med att bygga en ny förskola vid Ormstaskolan. Förskolans verksamhet beräknas öppna under januari 2019.

 • Kön till Lovisedals förskola stängs

  2016-11-15

  Barn- och ungdomsnämnden fattade den 11 oktober 2016 beslut om att Lovisedals förskola successivt kommer att avvecklas. Beslutet innebär att kön till förskolan kommer att stängas och att det inte längre är möjligt att välja detta alternativ.

 • Föräldragrupp för flergångsföräldrar

  2016-11-07

  Vill du träffa andra föräldrar som fått barn ungefär samtidigt som dig? Då är du välkommen att anmäla ditt intresse till Yvonne på Öppna förskolan.

 • Lovisedalsskolans förskola

  2016-10-27

  Barn- och ungdomsnämnden fattade den 11 oktober 2016 beslut om att Lovisedalsskolans förskola successivt kommer att avvecklas. Alla barn som går i verksamheten ska dock få vara kvar under hela sin förskoletid.

 • JM Entreprenad AB bygger Hagaskolan

  2016-10-27

  Efter upphandling är det nu klart att JM Entreprenad AB kommer ansvara för bygget av Hagaskolan, som ska stå klar till hösten 2019.

 • Lärarlönelyftet

  2016-10-18

  Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

 • Verksamhetssystem för skolorna

  2016-10-13

  Implementeringen av verksamhetssystemet SchoolSoft är nu påbörjad. Administratörer, rektorer och utsedda pedagoger på de kommunala grundskolorna samt gymnasiet har fått utbildning i systemet.

 • Ny förskola i Åby ängar

  2016-10-05

  Under hösten 2016 börjar Vallentuna kommun bygga en förskola i det nya bostadsområdet Åby ängar. Förskolans verksamhet beräknas öppna under vårterminen 2018.

 • Vallentuna får bättre resultat i årets skolranking

  2016-10-04

  I Lärarförbundets granskning Bästa skolkommun 2016 hamnar Vallentuna på plats 152 i år mot placering 179 förra året. Totalt jämförs landets 290 kommuner.

 • Ökat meritvärde i de kommunala grundskolorna

  2016-09-30

  Våren 2016 avslutade 335 elever årskurs 9 i Vallentuna kommun. Det genomsnittliga meritvärdet för dessa elever var 229 vilket är detsamma som förra året. I de kommunala skolorna har dock meritvärdet ökat från 228 till 231.

 • Vittra Vallentunas kvalitetsarbete

  2016-09-16

  Tidigare i år fick Vittra Vallentuna SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Den 15 september höll Vittra Vallentuna Öppet hus där både de och SIQ berättade om sitt kvalitetsarbete.

 • Nuläge verksamhetssystem för skolorna

  2016-09-02

  Arbetsgruppen har nu genomfört den utvärdering av olika system som vi tidigare berättat om. Det system som bäst passar skolverksamhetens behov utifrån ett administrativt/kommunikativt perspektiv är SchoolSoft.

 • Skolstart för alla elever i våra kommunala grundskolor

  2016-08-17

  Imorgon den 18 augusti är det dags för skolstart för alla elever i våra kommunala grundskolor. Hoppas ni alla har haft ett skönt sommarlov och att ni nu är sugna på att träffa skolkamrater och lärare igen!

 • Vallentuna skolmuseum

  2016-06-10

  Skolmuseet har öppet under perioden 14 juni - 12 augusti, tisdag-fredag, kl. 13-16. Här får du se en komplett skolmiljö med skolsal och lärarinnebostad från 1910.

 • Skolbal årskurs 9

  2016-05-31

  Fredagen den 27 maj anlände över 250 ungdomar från årskurs 9 i Vallentuna för det årliga evenemanget, Balen, på Nova Ungdomens Hus.

 • Välkommen till skolavslutningshäng på Nova Ungdomens Hus!

  2016-05-31

  Fredagen den 10 juni bjuder vi in dig som slutar årskurs 6 eller uppåt att hänga med oss på Nova för att fira in sommarlovet!

 • Idrottens dag den 20 augusti

  2016-05-30

  Lördagen den 20 augusti arrangerar Vallentuna kommun, i samarbete med 22 föreningar, en massa gratis prova-på-aktiviteter på Vallentuna IP, kl. 10-14.

 • Ansökan om skolskjuts

  2016-05-13

  Nu är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2016/17.

 • FN-rollspel på Vallentuna gymnasium

  2016-05-12

  Onsdagen den 11 maj hölls för 20:e året i rad FN-rollspel på Vallentuna gymnasium.

 • Nuläge behovsanalys skolverksamheten

  2016-04-25

  Behovsanalyserna är nu klara. Det största och mest prioriterade behovet är att ta fram ett administrativt/kommunikativt verktyg.

 • Gula linjen läggs ned

  2016-04-12

  Skolbussen Gula linjen läggs ned efter vårterminens slut. Bussen har gått sträckan Älgeby/Karby/Bällstaberg.

 • Angående attentatet i Bryssel 22 mars - uppdaterad information

  2016-03-22

  Igår kväll, onsdag, kom gymnasiets elever och lärare hem välbehållna efter att ha spenderat ett dygn i Düsseldorf. Samtliga möttes på Arlanda av anhöriga och personal från gymnasiet.

 • Kubprojektet - varje människa kan göra skillnad

  2016-03-16

  Under läsåret 2015/2016 driver Raoul Wallenberg Academy projektet "Varje människa kan göra skillnad" tillsammans med utvalda skolor och kommuner.

 • Nuläge behovsanalys skolverksamheten

  2016-02-12

  Arbetet med den behovsanalys som ska ligga till grund för framtida verksamhetssystem för förskola, grundskola och gymnasiet pågår. Vi gör just nu en behovsinventering av föräldra- och elevperspektivet.

 • Vallentuna kommun arrangerar lovskola

  2016-02-10

  Vallentuna kommun ordnar gemensam lovskola under påsk- och sommarlovet för elever som behöver extra stöd för att klara av sina studier.

 • Skolval läsåret 2016/17

  2015-12-17

  Skolvalet inför förskoleklass och åk 7 sker mellan den 12 januari och den 14 februari 2016.

 • Tips på aktiviteter under våren 2016

  2015-12-14

  Föreningarna i Vallentuna erbjuder en massa kul att göra! Här är några tips för dig som gillar djur, att sporta eller att vara i naturen!

 • Idrott – glädje eller utslagning?

  2015-12-01

  Chris Härenstam, sportkommentator på SVT och f d ordförande i Ingarö IF, berättar om egna erfarenheter i arbetet för att skapa ett lustfyllt idrottande för alla barn och ungdomar.

 • Matsalskampen 2015

  2015-11-26

  Tävlingen är igång. I år är det 57 anmälda skolor och över 20.000 elever som kämpar mot matsvinnet i matsalarna!

 • Felaktiga fakturor för barnomsorg med förfallodatum 30 nov 2015

  2015-11-18

  På grund av ett tekniskt fel har cirka 200 fakturor blivit felaktiga för november månad.

 • Ny maxtaxa för barnomsorg

  2015-11-18

  Från och med den 1 november 2015 har avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjts.

 • Beslut gällande kommunalt vårdnadsbidrag

  2015-10-21

  Barn- och ungdomsnämnden har beslutat enligt §16 att inga nya vårdnadsbidrag beviljas från 1 februari 2016.

 • Ny avgift för barnomsorg

  2015-10-06

  Från och med den 1 november 2015 höjs avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 • Ny avdelning på förskolan Bullerbyn

  2015-10-05

  I januari 2016 öppnar Vallentuna kommun en ny avdelning på förskolan Bullerbyn för att möta behovet av barnomsorg i kommunen.

 • Verksamhetssystemet Office 365

  2015-09-25

  Vi har tidigare informerat om att skolorna ska börja använda ett nytt verksamhetssystem, Office 365, under hösten. Systemet var tänkt att användas för kommunikation mellan lärare och elever.

 • Vallentuna gymnasium får besök av astronauter

  2015-09-17

  Den 20-27 september besöker 100 astronauter från hela världen Sverige. Bland annat får 40 skolor i Mälardalen astronautbesök den 23 september.

 • Skola Direkt

  2015-08-26

  Under hösten kommer kommunens grundskolor att börja använda ett nytt system, Office 365. Det nya pedagogiska verksamhetssystemet kommer att användas för kommunikation mellan lärare och elever.

 • Utbildningschefen slutar

  2015-08-25

  Marie Truedsson, utbildningschef i Vallentuna kommun, har sagt upp sig. Henrik Lennermark är utsedd till tillförordnad utbildningschef.

 • Lärare i Vallentuna nominerad till Guldäpplet 2015

  2015-08-24

  Guldäpplet har delats ut sedan 2002 till lärare som förnyat undervisningen med stöd av IT, arbetar inkluderande och bidragit till kollegernas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter.

 • Nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor

  2015-08-12

  Från och med 1 juli 2015 gäller nya riktlinjer vid bedömning av rätt till skolskjuts och elevresor.

 • Ungdomsmottagningen sommar 2015

  2015-06-17

  Måndagen den 22 juni öppnar vi vår sommarmottagning på Kanalvägen 15, vid Roslags Näsby station i Täby.

 • Hjälmstaskolan framgångsrik i internationell engelska tävling

  2015-06-11

  Den 12 maj avgjordes den internationella engelska tävlingen ”Big Challenge” där elever i åk 8 på Hjälmstaskolan deltog.

 • Karlbergsskolan gör succé på Youtube

  2015-06-02

  Nu har musiklärare Elin Johanssons sång om klass 3B i Karlbergsskolan gjort succé på Youtube och lett till reportage i både TV och tidningar.

 • Utredning klar om Bällstabergsskolan

  2015-06-01

  Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för tre månader sedan, är klar. Den visar bland annat att kommunens regelverk inte har följts inom en rad olika områden.

 • Skolavslutningar 2015

  2015-06-01

  Onsdagen den 3 juni springer årets studenter ut från Vallentuna gymnasium. Gymnasiets åk 1 och 2 samt eleverna i de kommunala grundskolorna slutar onsdagen den 10 juni.

 • Nationella minoritetsspråk stärks i skolan

  2015-05-22

  Från och med 1 juli 2015 får elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål.

 • Rapport Öppna jämförelser grundskola

  2015-04-28

  I årets Öppna jämförelser rankas Vallentunas skolor på plats 75 av 290.

 • Ändrade öppettider på ungdomsmottagningen

  2015-04-27

  Onsdagen den 29 april stänger mottagningen kl. 17.00. Tisdagen den 5 maj till och med fredagen den 8 maj är mottagningen stängd.

 • Beslut att avskeda Bällstabergsskolans rektor och utvecklingschef

  2015-04-08

  Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för en månad sedan, visar att kommunens regelverk inte följts. Det innebär att kommunen beslutat att avskeda rektorn och utvecklingschefen.

 • Babytecken på öppna förskolan

  2015-04-02

  Vi sjunger och tecknar våra vanligaste sånger. Att använda tecken som ett komplement till det talade språket är ett bra stöd för alla barns språkutveckling, då förutsättningarna att förstå och göra sig förstådd ökar.

 • Fortsatt avstängning

  2015-04-02

  Delar av Bällstabergsskolans ledning är fortsatt avstängda från sina tjänster. Utredningen om eventuella ekonomiska oegentligheter är inte klar än.

 • Information om Ormstaskolan

  2015-03-26

  Ett webbsänt informationsmöte om Ormstaskolans inomhusmiljö hölls torsdagen den 26 mars med anledning av problemen med inomhusmiljön.

 • Korta kötider till Kulturskolan

  2015-03-26

  Nu är det korta kötider till Kulturskolans aktiviteter för barn och unga som vill förverkliga drömmar inom musik, teater, dans och bild och form.

 • Tillförordnad rektor Bällstabergsskolan

  2015-03-23

  Från och med den 18 mars 2015 är Chanette Andersson tillförordnad rektor för Bällstabergsskolan.

 • Platser kvar på förskoleteater

  2015-03-13

  Det finns fortfarande platser kvar på några av vårens förskoleföreställningar. Cirkusföreställningen Kapsel Bevis har flera lediga platser 14-15 april och det finns också enstaka platser till föreställningen Trumma, Dansa, Peka för småttingarna 1-3 år.

 • Kulturskolan 60 år!

  2015-03-09

  I år firar Kulturskolan i Vallentuna 60-årsjubileum. En aktningsvärd ålder för en verksamhet som sprudlar av energi och ungdomlighet.

 • Hjälmstaskolan bra i stor mattetävling

  2015-02-18

  Matteprofilen i årskurs åtta i Hjälmstaskolan har nyligen fått toppresultat i en internationell matematiktävling.

 • Musiksatsning på Hjälmstaskolan

  2015-02-06

  Till hösten startar Hjälmstaskolan en musikklass för årskurs sju tillsammans med Kulturskolan. Eleverna ska lära sig allt från olika instrument, sjunga i kör, musikhistoria och rytmik till att spela i band.

 • Ska ditt barn välja gymnasieprogram?

  2015-01-08

  Välkommen på informationsmöte och frågestund onsdagen den 21 januari 2015 kl. 19.00-20.30 i Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus.

 • Skolval läsåret 2015/16

  2015-01-07

  Skolvalet inför förskoleklass och åk 7 sker mellan den 13 januari och den 15 februari 2015.

 • Vad händer på Ormstaskolan?

  2014-12-23

  Efter beskedet om att det finns problem med inomhusmiljön i Ormstaskolans huvudbyggnad har kommunens fastighetsavdelning satt igång med olika typer av åtgärder.

 • Kommunen arrangerar stor konferens om skapande skola

  2014-12-18

  Kommunen har fått pengar av Kulturrådet för att arrangera en regional Skapande skola-konferens i september 2015. Syftet är att stärka regional samverkan och det fria kulturlivet.

 • Jämför förskolor och pedagogisk omsorg

  2014-12-05

  Nu kan du jämföra förskolor och pedagogisk omsorg i kommunens jämförelsetjänst. Detta gäller såväl kommunal som fristående verksamhet.

 • Resultat nationella prov

  2014-12-01

  Skolverkets statistik för nationella prov årskurs 9 visar att Vallentuna kommun har goda resultat från vårterminen 2014.

 • Dålig inomhusmiljö på Ormstaskolan

  2014-12-01

  En undersökning av lokalerna på Ormstaskolan visar på mögel i huvudbyggnaden. Därför förbereder kommunen åtgärder av inomhusmiljön. På sikt ska verksamheten flytta till andra lokaler.

 • Handelsprogrammet på gymnasiet är certifierat

  2014-11-26

  Vallentuna gymnasiums handelsprogram har blivit certifierat. Det innebär att utbildningen har bra kvalitet och ger rätt kompetens.

 • Nyhetsbrev Skoldatateket

  2014-10-24

  Nu kan du prenumerera på Skoldatatekets nyhetsbrev. Skoldatateket stödjer elever kring alla typer av inlärningssvårigheter, men med särskilt fokus på läsande, skrivande och uppmärksamhet.

 • FN-dagen uppmärksammas i skolorna

  2014-10-23

  Fredagen den 24 oktober är det FN-dagen och detta uppmärksammas av kommunens skolor på olika sätt.

 • Betygsresultat för grundskolan

  2014-10-14

  Det genomsnittliga meritvärdet för elever som i våras gick ut grundskolan i Vallentuna ligger över genomsnittet för riket. Detta visar Skolverkets betygsstatistik från läsåret 2013/14.

 • Vanliga frågor och svar om förskola

  2014-09-02

  Nu hittar du svaren på de vanligaste frågorna om bland annat plats och avgifter i förskolan på kommunens webbplats.

 • Matematiksatsning för alla

  2014-08-18

  Just nu satsar Vallentuna kommun stort på matematiken i grundskolan. Med bland annat gemensamma och tydliga mål för verksamheten samt ökat lärarsamarbete ska elevernas matematikresultat förbättras.

 • SL-kort inför läsåret 2014/15

  2014-06-19

  SL-kortet som delas ut inför skolstart gäller för hela läsåret 2014/15. Precis som tidigare ersätter kommunen dig inte för SL-kort som du själv har köpt.

 • Sommarskola 2014

  2014-05-20

  I sommar kan du som går ut årskurs nio och som inte är godkänd i svenska, matematik eller engelska få extra hjälp under en vecka i augusti.

 • 1 miljon kronor till Skapande skola

  2014-04-03

  Vallentuna kommun får 1 miljon kronor från Kulturrådet för Skapande skola aktiviteter under läsåret 2014/2015.

 • Blondinbella till Vallentuna gymnasium

  2014-03-13

  Isabella Löwengrip är en av talarna under inspirationsdagen Karriär i Handeln på Vallentuna gymnasium den 26 mars 2014. Syftet med dagen är att visa vad handeln som arbetsområde har att erbjuda dig som gymnasieelev.

 • 8 av 10 elever har arbete efter yrkesexamen från Vallentuna gymnasium

  2014-01-31

  På yrkesprogrammen får du en stor del av din utbildning på olika arbetsplatser, APL, Arbetsplatsförlagt lärande. Du skapar kontakter och du får kunskaper som efterfrågas.

 • Förändringar förskoleklasser ht 2014

  2013-12-12

  I Vallentuna kommun väljer du skola fritt för ditt barn, men ditt barn är dock alltid garanterad en plats i en kommunal grundskola i närheten av hemmet. Inför läsåret 2014/2015 är det en del förändringar i antalet förskoleklasser per grundskola.

 • Morgondagens beslutsfattare

  2013-11-20

  Möt 19 av läsårets UF-företagare på Näringslivsdagen!

 • Svenska hjältar skolturné

  2013-11-06

  Svenska hjältar skolturné gästade Vallentuna Teater måndagen den 11 november 2013.

 • Vallentuna på 5:e plats

  2013-11-06

  SKL Öppna Jämförelser visade en glädjande rapport för gymnasieskolan.

 • Annorlunda skolstart i Kårsta

  2013-08-22

  Kårsta skola har tillsammans med Friluftsfrämjandet och idrottsföreningen Go IF Kåre ingått ett samarbete i och med det nya läsåret.

 • Ny utbildningschef

  2013-08-19

  Marie Truedsson tillträdde som ny utbildningschef i Vallentuna kommun den 12 augusti 2013. Hon kommer närmast från Ekerö kommun.

 • Skolprojekt för framtiden

  2013-08-16

  Vallentuna kommun satsar på flera olika sätt för att ytterligare kunna höja sina elevers skolresultat.

 • Nytt om Ormstaskolan

  2013-05-16

  Den planerade nybyggnationen av Ormstaskolan samt flytt av träningssärskolan Strix vilar för närvarande. Under tiden utreder kommunen alternativa lösningar.

 • Betalar du rätt avgift?

  2011-03-02

  För att du ska betala rätt avgift för ditt barns omsorg i förskola, familjedaghem samt fritidshem måste din inkomstuppgift vara korrekt.