Hjälpmedel:

1 miljon kronor till Skapande skola

Vallentuna kommun får 1 miljon kronor från Kulturrådet för Skapande skola aktiviteter under läsåret 2014/2015.

Skapande skola är ett projekt som når ut till alla 3 800 barn och unga från samtliga kommunala skolor i Vallentuna i ett flertal kulturuppleveler under läsåret. Kulturupplevelserna kan vara program för barn och unga, till exempel en föreställning. Eller program med barn och unga, till exempel en workshop där kultur- och konst utforskas. Det kan också vara program av barn och unga, till exempel en utställning eller ett tidningsuppslag som barnen själva producerat. Programmet genomförs av Barn- och ungdomsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen gemensamt.

Varje år har Skapande skola ett tema. Under läsåret 2014/2015 är temat språk och litteratur.

Sidan uppdaterad den 4 april 2014