Hjälpmedel:

Angående Förskolebrevet

Det har i sociala medier och media förts diskussioner gällande Vallentuna kommuns förhållningssätt till det så kallade Förskolebrevet. Förskolebrevet kommer från Treskablinoll AB som ägs av Elaine Eksvärd. Treskablinoll AB arbetar för barns rätt till en trygg barndom utan sexuella övergrepp, hur förskola och hem kan arbeta förebyggande med riktlinjer och integritetspolicy. I den information som publicerades framgick att innehållet i Förskolebrevet ska ha diskuterats på ledningsnivå i Vallentuna kommun, vilket inte har skett enligt utbildningschef Henrik Lennermark. Vallentuna kommun står inte bakom denna felaktiga information.

Vi arbetar ständigt med att skapa en trygg miljö i våra förskolor. Vår utbildningschef har bjudit in Elaine Eksvärd för att träffa ansvariga för förskolan inom Vallentuna kommun och för att diskutera Förskolebrevet och de riktlinjer som det innefattar.

Vi ser nu över hur denna felaktiga information har kunnat skickats ut och hur vi kan säkerställa att det inte händer igen.

Sidan uppdaterad den 27 mars 2017