Hjälpmedel:

Annorlunda skolstart i Kårsta

Eleverna i Kårsta skola fick en annorlunda skolstart i år. Skolan har tillsammans med Friluftsfrämjandet och idrottsföreningen Go IF Kåre ingått ett samarbete i och med det nya läsåret. Detta firades med invigning och många olika aktiviteter för eleverna.

- Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för kunskapsutveckling som utgår från en helhetssyn på lärande. Pedagogiken ska bygga på övertygelsen om att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom lustfyllt upplevelsebaserat lärande, säger Esa Kouri, skolans rektor.

Att få erfarenheter, upplevelser eller iakttagelser som eleven tar med sig till klassrummet för vidare reflektion är viktiga beståndsdelar i allt lärande. Detta är centralt i de pedagogiska modeller som tidigare har utvecklats av Friluftsfrämjandet och i det som menas med "utomhuspedagogiken".

- Utemiljön i Kårsta erbjuder fantastiska möjligheter till aktiviteter ute. Självklart tror vi på att eleverna på det här sättet utvecklar ett personligt hållbart förhållningssätt till natur och friluftsliv. Samtidigt blir kunskapsutvecklingen hos eleverna så mycket bättre, vilket också forskning har visat, säger Esa Kouri.

Invigning av samarbete vid Kårsta skola

Från vänster: Staffan Hassius, Go IF Kåre, Esa Kouri, rektor i Kårsta skola, och Camilla Söderman, Friluftsfrämjandet Rimbo.

Sidan uppdaterad den 22 augusti 2013